הטיות פועל גֹּרַד

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְגוֹרָד/מְגֹרָד
  ani/ata/humegorad/megorad
 • אני/את/היאמְגוֹרֶדֶת/מְגֹרֶדֶת
  ani/at/himegoredet/megoredet
 • אנחנו/אתם/הןמְגוֹרָדִים/מְגֹרָדִים
  anakhnu/atem/henmegoradim/megoradim
 • נחנו/אתן/הןמְגוֹרָדוֹת/מְגֹרָדוֹת
  נחנו/aten/henmegoradot/megoradot

Past

 • אניגּוֹרַדְתִּי/גֹּרַדְתִּי
  anigoradti/goradti
 • אתהגּוֹרַדְתָּ/גֹּרַדְתָּ
  atagoradta/goradta
 • אתגּוֹרַדְתְּ/גֹּרַדְתְּ
  atgoradet/goradet
 • הואגֹּרַד/גּוֹרַד
  hugorad/gorad
 • היאגּוֹרְדָה/גֹּרְדָה
  higorda/gorda
 • אנחנוגּוֹרַדְנוּ/גֹּרַדְנוּ
  anakhnugoradnu/goradnu
 • אתםגּוֹרַדְתֶּם/גֹּרַדְתֶּם
  atemgoradtem/goradtem
 • אתןגּוֹרַדְתֶּן/גֹּרַדְתֶּן
  atengoradten/goradten
 • הםגּוֹרְדוּ/גֹּרְדוּ
  hemgordu/gordu
 • הןגּוֹרְדוּ/גֹּרְדוּ
  hengordu/gordu

Future

 • אניאֲגוֹרַד/אֲגֹרַד
  aniagorad/agorad
 • אתהתְּגוֹרַד/תְּגֹרַד
  atategorad/tegorad
 • אתתְּגוֹרְדִי/תְּגֹרְדִי
  attegordi/tegordi
 • הואיְגוֹרַד/יְגֹרַד
  huyegorad/yegorad
 • היאתְּגוֹרַד/תְּגֹרַד
  hitegorad/tegorad
 • אנחנונְגוֹרַד/נְגֹרַד
  anakhnunegorad/negorad
 • אתםתְּגוֹרְדוּ/תְּגֹרְדוּ
  atemtegordu/tegordu
 • אתןתְּגוֹרְדוּ/תְּגוֹרַדְנָה/תְּגֹרְדוּ/תְּגֹרַדְנָה
  atentegordu/tegoradna/tegordu/tegoradna
 • הםיְגוֹרְדוּ/יְגֹרְדוּ
  hemyegordu/yegordu
 • הןתְּגוֹרַדְנָה/יְגוֹרְדוּ/תְּגֹרַדְנָה/יְגֹרְדוּ
  hentegoradna/yegordu/tegoradna/yegordu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל גֹּרַד בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "גֹּרַד", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: סֹרַק, זֹרַז
    פרסום