הטיות פועל גֻּלְוַן

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְגוּלְוָון/מְגֻלְוָן
  ani/ata/humegulvan/megulvan
 • אני/את/היאמְגוּלְוֶונֶת/מְגֻלְוֶנֶת
  ani/at/himegulvenet/megulvenet
 • אנחנו/אתם/הןמְגוּלְוָונִים/מְגֻלְוָנִים
  anakhnu/atem/henmegulvanim/megulvanim
 • נחנו/אתן/הןמְגוּלְוָונוֹת/מְגֻלְוָנוֹת
  נחנו/aten/henmegulvanot/megulvanot

Past

 • אניגּוּלְוַונְתִּי/גֻּלְוַנְתִּי
  anigulvanti/gulvanti
 • אתהגּוּלְוַונְתָּ/גֻּלְוַנְתָּ
  atagulvanta/gulvanta
 • אתגּוּלְוַונְתְּ/גֻּלְוַנְתְּ
  atgulvant/gulvant
 • הואגֻּלְוַן/גּוּלְוַון
  hugulvan/gulvan
 • היאגּוּלְוְונָה/גֻּלְוְנָה
  higulvena/gulvena
 • אנחנוגּוּלְוַונּוּ/גֻּלְוַנּוּ
  anakhnugulvanu/gulvanu
 • אתםגּוּלְוַונְתֶּם/גֻּלְוַנְתֶּם
  atemgulvantem/gulvantem
 • אתןגּוּלְוַונְתֶּן/גֻּלְוַנְתֶּן
  atengulvanten/gulvanten
 • הםגּוּלְוְונוּ/גֻּלְוְנוּ
  hemgulvenu/gulvenu
 • הןגּוּלְוְונוּ/גֻּלְוְנוּ
  hengulvenu/gulvenu

Future

 • אניאֲגוּלְוַון/אֲגֻלְוַן
  aniagulvan/agulvan
 • אתהתְּגוּלְוַון/תְּגֻלְוַן
  atategulvan/tegulvan
 • אתתְּגוּלְוְונִי/תְּגֻלְוְנִי
  attegulveni/tegulveni
 • הואיְגוּלְוַון/יְגֻלְוַן
  huyegulvan/yegulvan
 • היאתְּגוּלְוַון/תְּגֻלְוַן
  hitegulvan/tegulvan
 • אנחנונְגוּלְוַון/נְגֻלְוַן
  anakhnunegulvan/negulvan
 • אתםתְּגוּלְוְונוּ/תְּגֻלְוְנוּ
  atemtegulvenu/tegulvenu
 • אתןתְּגוּלְוַונָּה/תְּגוּלְוְונוּ/תְּגֻלְוַנָּה/תְּגֻלְוְנוּ
  atentegulvana/tegulvenu/tegulvana/tegulvenu
 • הםיְגוּלְוְונוּ/יְגֻלְוְנוּ
  hemyegulvenu/yegulvenu
 • הןתְּגוּלְוַונָּה/יְגוּלְוְונוּ/תְּגֻלְוַנָּה/יְגֻלְוְנוּ
  hentegulvana/yegulvenu/tegulvana/yegulvenu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל גֻּלְוַן בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "גֻּלְוַן", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: אֻחְסַן, אֻרְגַּן, אֻבְחַן
    פרסום