הטיות פועל גֻּמַּד

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְגוּמָּד/מְגֻמָּד
  ani/ata/humegumad/megumad
 • אני/את/היאמְגוּמֶּדֶת/מְגֻמֶּדֶת
  ani/at/himegumedet/megumedet
 • אנחנו/אתם/הןמְגוּמָּדִים/מְגֻמָּדִים
  anakhnu/atem/henmegumadim/megumadim
 • נחנו/אתן/הןמְגוּמָּדוֹת/מְגֻמָּדוֹת
  נחנו/aten/henmegumadot/megumadot

Past

 • אניגּוּמַּדְתִּי/גֻּמַּדְתִּי
  anigumadti/gumadti
 • אתהגּוּמַּדְתָּ/גֻּמַּדְתָּ
  atagumadta/gumadta
 • אתגּוּמַּדְתְּ/גֻּמַּדְתְּ
  atgumadet/gumadet
 • הואגֻּמַּד/גּוּמַּד
  hugumad/gumad
 • היאגּוּמְּדָה/גֻּמְּדָה
  higumda/gumda
 • אנחנוגּוּמַּדְנוּ/גֻּמַּדְנוּ
  anakhnugumadnu/gumadnu
 • אתםגּוּמַּדְתֶּם/גֻּמַּדְתֶּם
  atemgumadtem/gumadtem
 • אתןגּוּמַּדְתֶּן/גֻּמַּדְתֶּן
  atengumadten/gumadten
 • הםגּוּמְּדוּ/גֻּמְּדוּ
  hemgumdu/gumdu
 • הןגּוּמְּדוּ/גֻּמְּדוּ
  hengumdu/gumdu

Future

 • אניאֲגוּמַּד/אֲגֻמַּד
  aniagumad/agumad
 • אתהתְּגוּמַּד/תְּגֻמַּד
  atategumad/tegumad
 • אתתְּגוּמְּדִי/תְּגֻמְּדִי
  attegumdi/tegumdi
 • הואיְגוּמַּד/יְגֻמַּד
  huyegumad/yegumad
 • היאתְּגוּמַּד/תְּגֻמַּד
  hitegumad/tegumad
 • אנחנונְגוּמַּד/נְגֻמַּד
  anakhnunegumad/negumad
 • אתםתְּגוּמְּדוּ/תְּגֻמְּדוּ
  atemtegumdu/tegumdu
 • אתןתְּגוּמְּדוּ/תְּגוּמַּדְנָה/תְּגֻמְּדוּ/תְּגֻמַּדְנָה
  atentegumdu/tegumadna/tegumdu/tegumadna
 • הםיְגוּמְּדוּ/יְגֻמְּדוּ
  hemyegumdu/yegumdu
 • הןיְגוּמְּדוּ/תְּגוּמַּדְנָה/יְגֻמְּדוּ/תְּגֻמַּדְנָה
  henyegumdu/tegumadna/yegumdu/tegumadna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל גֻּמַּד בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "גֻּמַּד", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: טֻנַּף, סֻמַּם, אֻמַּץ
    פרסום