הטיות פועל הֻבְהַל

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּבְהָל/מֻבְהָל
  ani/ata/humuvhal/muvhal
 • אני/את/היאמוּבְהֶלֶת/מֻבְהֶלֶת
  ani/at/himuvhelet/muvhelet
 • אנחנו/אתם/הןמוּבְהָלִים/מֻבְהָלִים
  anakhnu/atem/henmuvhalim/muvhalim
 • נחנו/אתן/הןמוּבְהָלוֹת/מֻבְהָלוֹת
  נחנו/aten/henmuvhalot/muvhalot

Past

 • אניהוּבְהַלְתִּי/הֻבְהַלְתִּי
  anihuvhalti/huvhalti
 • אתההוּבְהַלְתָּ/הֻבְהַלְתָּ
  atahuvhalta/huvhalta
 • אתהוּבְהַלְתְּ/הֻבְהַלְתְּ
  athuvhalt/huvhalt
 • הואהֻבְהַל/הוּבְהַל
  huhuvhal/huvhal
 • היאהוּבְהֲלָה/הֻבְהֲלָה
  hihuvhala/huvhala
 • אנחנוהוּבְהַלְנוּ/הֻבְהַלְנוּ
  anakhnuhuvhalnu/huvhalnu
 • אתםהוּבְהַלְתֶּם/הֻבְהַלְתֶּם
  atemhuvhaltem/huvhaltem
 • אתןהוּבְהַלְתֶּן/הֻבְהַלְתֶּן
  atenhuvhalten/huvhalten
 • הםהוּבְהֲלוּ/הֻבְהֲלוּ
  hemhuvhalu/huvhalu
 • הןהוּבְהֲלוּ/הֻבְהֲלוּ
  henhuvhalu/huvhalu

Future

 • אניאוּבְהַל/אֻבְהַל
  aniuvhal/uvhal
 • אתהתּוּבְהַל/תֻּבְהַל
  atatuvhal/tuvhal
 • אתתּוּבְהֲלִי/תֻּבְהֲלִי
  attuvhali/tuvhali
 • הואיוּבְהַל/יֻבְהַל
  huyuvhal/yuvhal
 • היאתּוּבְהַל/תֻּבְהַל
  hituvhal/tuvhal
 • אנחנונוּבְהַל/נֻבְהַל
  anakhnunuvhal/nuvhal
 • אתםתּוּבְהֲלוּ/תֻּבְהֲלוּ
  atemtuvhalu/tuvhalu
 • אתןתּוּבְהַלְנָה/תּוּבְהֲלוּ/תֻּבְהַלְנָה/תֻּבְהֲלוּ
  atentuvhalna/tuvhalu/tuvhalna/tuvhalu
 • הםיוּבְהֲלוּ/יֻבְהֲלוּ
  hemyuvhalu/yuvhalu
 • הןתּוּבְהַלְנָה/יוּבְהֲלוּ/תֻּבְהַלְנָה/יֻבְהֲלוּ
  hentuvhalna/yuvhalu/tuvhalna/yuvhalu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻבְהַל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻבְהַל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻרְעַל, הֻשְׁחַז, הֻמְחַז
    פרסום