הטיות פועל הֻבְלַע

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּבְלָע/מֻבְלָע
  ani/ata/humuvla/muvla
 • אני/את/היאמוּבְלַעַת/מֻבְלַעַת
  ani/at/himuvla'at/muvla'at
 • אנחנו/אתם/הןמוּבְלָעִים/מֻבְלָעִים
  anakhnu/atem/henmuvla'im/muvla'im
 • נחנו/אתן/הןמוּבְלָעוֹת/מֻבְלָעוֹת
  נחנו/aten/henmuvla'ot/muvla'ot

Past

 • אניהוּבְלַעְתִּי/הֻבְלַעְתִּי
  anihuvlati/huvlati
 • אתההוּבְלַעְתָּ/הֻבְלַעְתָּ
  atahuvlata/huvlata
 • אתהוּבְלַעְתְּ/הוּבְלַעַתְּ/הֻבְלַעְתְּ/הֻבְלַעַתְּ
  athuvlat/huvla'at/huvlat/huvla'at
 • הואהֻבְלַע/הוּבְלַע
  huhuvla/huvla
 • היאהוּבְלְעָה/הֻבְלְעָה
  hihuvle'a/huvle'a
 • אנחנוהוּבְלַעְנוּ/הֻבְלַעְנוּ
  anakhnuhuvlanu/huvlanu
 • אתםהוּבְלַעְתֶּם/הֻבְלַעְתֶּם
  atemhuvlatem/huvlatem
 • אתןהוּבְלַעְתֶּן/הֻבְלַעְתֶּן
  atenhuvlaten/huvlaten
 • הםהוּבְלְעוּ/הֻבְלְעוּ
  hemhuvle'u/huvle'u
 • הןהוּבְלְעוּ/הֻבְלְעוּ
  henhuvle'u/huvle'u

Future

 • אניאוּבְלַע/אֻבְלַע
  aniuvla/uvla
 • אתהתּוּבְלַע/תֻּבְלַע
  atatuvla/tuvla
 • אתתּוּבְלְעִי/תֻּבְלְעִי
  attuvle'i/tuvle'i
 • הואיוּבְלַע/יֻבְלַע
  huyuvla/yuvla
 • היאתּוּבְלַע/תֻּבְלַע
  hituvla/tuvla
 • אנחנונוּבְלַע/נֻבְלַע
  anakhnunuvla/nuvla
 • אתםתּוּבְלְעוּ/תֻּבְלְעוּ
  atemtuvle'u/tuvle'u
 • אתןתּוּבְלְעוּ/תּוּבְלַעְנָה/תֻּבְלַעְנָה/תֻּבְלְעוּ
  atentuvle'u/tuvlana/tuvlana/tuvle'u
 • הםיוּבְלְעוּ/יֻבְלְעוּ
  hemyuvle'u/yuvle'u
 • הןתּוּבְלַעְנָה/יוּבְלְעוּ/תֻּבְלַעְנָה/יֻבְלְעוּ
  hentuvlana/yuvle'u/tuvlana/yuvle'u

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻבְלַע בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻבְלַע", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻמְלַח, הֻטְרַח, הֻשְׁפַּע
    פרסום