הטיות פועל הֻבְרַג

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּבְרָג/מֻבְרָג
  ani/ata/humuvrag/muvrag
 • אני/את/היאמוּבְרֶגֶת/מֻבְרֶגֶת
  ani/at/himuvreget/muvreget
 • אנחנו/אתם/הןמוּבְרָגִים/מֻבְרָגִים
  anakhnu/atem/henmuvragim/muvragim
 • נחנו/אתן/הןמוּבְרָגוֹת/מֻבְרָגוֹת
  נחנו/aten/henmuvragot/muvragot

Past

 • אניהוּבְרַגְתִּי/הֻבְרַגְתִּי
  anihuvragti/huvragti
 • אתההוּבְרַגְתָּ/הֻבְרַגְתָּ
  atahuvragta/huvragta
 • אתהוּבְרַגְתְּ/הֻבְרַגְתְּ
  athuvragt/huvragt
 • הואהֻבְרַג/הוּבְרַג
  huhuvrag/huvrag
 • היאהוּבְרְגָה/הֻבְרְגָה
  hihuvrega/huvrega
 • אנחנוהוּבְרַגְנוּ/הֻבְרַגְנוּ
  anakhnuhuvragnu/huvragnu
 • אתםהוּבְרַגְתֶּם/הֻבְרַגְתֶּם
  atemhuvragtem/huvragtem
 • אתןהוּבְרַגְתֶּן/הֻבְרַגְתֶּן
  atenhuvragten/huvragten
 • הםהוּבְרְגוּ/הֻבְרְגוּ
  hemhuvregu/huvregu
 • הןהוּבְרְגוּ/הֻבְרְגוּ
  henhuvregu/huvregu

Future

 • אניאוּבְרַג/אֻבְרַג
  aniuvrag/uvrag
 • אתהתּוּבְרַג/תֻּבְרַג
  atatuvrag/tuvrag
 • אתתּוּבְרְגִי/תֻּבְרְגִי
  attuvregi/tuvregi
 • הואיוּבְרַג/יֻבְרַג
  huyuvrag/yuvrag
 • היאתּוּבְרַג/תֻּבְרַג
  hituvrag/tuvrag
 • אנחנונוּבְרַג/נֻבְרַג
  anakhnunuvrag/nuvrag
 • אתםתּוּבְרְגוּ/תֻּבְרְגוּ
  atemtuvregu/tuvregu
 • אתןתּוּבְרַגְנָה/תּוּבְרְגוּ/תֻּבְרַגְנָה/תֻּבְרְגוּ
  atentuvragna/tuvregu/tuvragna/tuvregu
 • הםיוּבְרְגוּ/יֻבְרְגוּ
  hemyuvregu/yuvregu
 • הןתּוּבְרַגְנָה/יוּבְרְגוּ/תֻּבְרַגְנָה/יֻבְרְגוּ
  hentuvragna/yuvregu/tuvragna/yuvregu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻבְרַג בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻבְרַג", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻנְפַּק, הֻשְׁפַּל, הֻקְרַם
    פרסום