הטיות פועל הֻגְדַּל

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּגְדָּל/מֻגְדָּל
  ani/ata/humugdal/mugdal
 • אני/את/היאמוּגְדֶּלֶת/מֻגְדֶּלֶת
  ani/at/himugdelet/mugdelet
 • אנחנו/אתם/הןמוּגְדָּלִים/מֻגְדָּלִים
  anakhnu/atem/henmugdalim/mugdalim
 • נחנו/אתן/הןמוּגְדָּלוֹת/מֻגְדָּלוֹת
  נחנו/aten/henmugdalot/mugdalot

Past

 • אניהוּגְדַּלְתִּי/הֻגְדַּלְתִּי
  anihugdalti/hugdalti
 • אתההוּגְדַּלְתָּ/הֻגְדַּלְתָּ
  atahugdalta/hugdalta
 • אתהוּגְדַּלְתְּ/הֻגְדַּלְתְּ
  athugdalt/hugdalt
 • הואהֻגְדַּל/הוּגְדַּל
  huhugdal/hugdal
 • היאהוּגְדְּלָה/הֻגְדְּלָה
  hihugdela/hugdela
 • אנחנוהוּגְדַּלְנוּ/הֻגְדַּלְנוּ
  anakhnuhugdalnu/hugdalnu
 • אתםהוּגְדַּלְתֶּם/הֻגְדַּלְתֶּם
  atemhugdaltem/hugdaltem
 • אתןהוּגְדַּלְתֶּן/הֻגְדַּלְתֶּן
  atenhugdalten/hugdalten
 • הםהוּגְדְּלוּ/הֻגְדְּלוּ
  hemhugdelu/hugdelu
 • הןהוּגְדְּלוּ/הֻגְדְּלוּ
  henhugdelu/hugdelu

Future

 • אניאוּגְדַּל/אֻגְדַּל
  aniugdal/ugdal
 • אתהתּוּגְדַּל/תֻּגְדַּל
  atatugdal/tugdal
 • אתתּוּגְדְּלִי/תֻּגְדְּלִי
  attugdeli/tugdeli
 • הואיוּגְדַּל/יֻגְדַּל
  huyugdal/yugdal
 • היאתּוּגְדַּל/תֻּגְדַּל
  hitugdal/tugdal
 • אנחנונוּגְדַּל/נֻגְדַּל
  anakhnunugdal/nugdal
 • אתםתּוּגְדְּלוּ/תֻּגְדְּלוּ
  atemtugdelu/tugdelu
 • אתןתּוּגְדַּלְנָה/תּוּגְדְּלוּ/תֻּגְדַּלְנָה/תֻּגְדְּלוּ
  atentugdalna/tugdelu/tugdalna/tugdelu
 • הםיוּגְדְּלוּ/יֻגְדְּלוּ
  hemyugdelu/yugdelu
 • הןתּוּגְדַּלְנָה/יוּגְדְּלוּ/תֻּגְדַּלְנָה/יֻגְדְּלוּ
  hentugdalna/yugdelu/tugdalna/yugdelu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻגְדַּל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻגְדַּל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻטְבַּל, הֻקְפַּץ, הֻפְקַר
    פרסום