הטיות פועל הֻגְרַל

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּגְרָל/מֻגְרָל
  ani/ata/humugral/mugral
 • אני/את/היאמוּגְרֶלֶת/מֻגְרֶלֶת
  ani/at/himugrelet/mugrelet
 • אנחנו/אתם/הןמוּגְרָלִים/מֻגְרָלִים
  anakhnu/atem/henmugralim/mugralim
 • נחנו/אתן/הןמוּגְרָלוֹת/מֻגְרָלוֹת
  נחנו/aten/henmugralot/mugralot

Past

 • אניהוּגְרַלְתִּי/הֻגְרַלְתִּי
  anihugralti/hugralti
 • אתההוּגְרַלְתָּ/הֻגְרַלְתָּ
  atahugralta/hugralta
 • אתהוּגְרַלְתְּ/הֻגְרַלְתְּ
  athugralt/hugralt
 • הואהֻגְרַל/הוּגְרַל
  huhugral/hugral
 • היאהוּגְרְלָה/הֻגְרְלָה
  hihugrela/hugrela
 • אנחנוהוּגְרַלְנוּ/הֻגְרַלְנוּ
  anakhnuhugralnu/hugralnu
 • אתםהוּגְרַלְתֶּם/הֻגְרַלְתֶּם
  atemhugraltem/hugraltem
 • אתןהוּגְרַלְתֶּן/הֻגְרַלְתֶּן
  atenhugralten/hugralten
 • הםהוּגְרְלוּ/הֻגְרְלוּ
  hemhugrelu/hugrelu
 • הןהוּגְרְלוּ/הֻגְרְלוּ
  henhugrelu/hugrelu

Future

 • אניאוּגְרַל/אֻגְרַל
  aniugral/ugral
 • אתהתּוּגְרַל/תֻּגְרַל
  atatugral/tugral
 • אתתּוּגְרְלִי/תֻּגְרְלִי
  attugreli/tugreli
 • הואיוּגְרַל/יֻגְרַל
  huyugral/yugral
 • היאתּוּגְרַל/תֻּגְרַל
  hitugral/tugral
 • אנחנונוּגְרַל/נֻגְרַל
  anakhnunugral/nugral
 • אתםתּוּגְרְלוּ/תֻּגְרְלוּ
  atemtugrelu/tugrelu
 • אתןתּוּגְרְלוּ/תּוּגְרַלְנָה/תֻּגְרְלוּ/תֻּגְרַלְנָה
  atentugrelu/tugralna/tugrelu/tugralna
 • הםיוּגְרְלוּ/יֻגְרְלוּ
  hemyugrelu/yugrelu
 • הןתּוּגְרַלְנָה/יוּגְרְלוּ/תֻּגְרַלְנָה/יֻגְרְלוּ
  hentugralna/yugrelu/tugralna/yugrelu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻגְרַל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻגְרַל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻקְלַט, הֻקְרַם, הֻדְגַּשׁ
    פרסום