הטיות פועל הֻגַּשׁ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּגָּשׁ/מֻגָּשׁ
  ani/ata/humugash/mugash
 • אני/את/היאמוּגֶּשֶׁת/מֻגֶּשֶׁת
  ani/at/himugeshet/mugeshet
 • אנחנו/אתם/הןמוּגָּשִׁים/מֻגָּשִׁים
  anakhnu/atem/henmugashim/mugashim
 • נחנו/אתן/הןמוּגָּשׁוֹת/מֻגָּשׁוֹת
  נחנו/aten/henmugashot/mugashot

Past

 • אניהוּגַּשְׁתִּי/הֻגַּשְׁתִּי
  anihugashti/hugashti
 • אתההוּגַּשְׁתָּ/הֻגַּשְׁתָּ
  atahugashta/hugashta
 • אתהוּגַּשְׁתְּ/הֻגַּשְׁתְּ
  athugasht/hugasht
 • הואהֻגַּשׁ/הוּגַּשׁ
  huhugash/hugash
 • היאהוּגְּשָׁה/הֻגְּשָׁה
  hihugsha/hugsha
 • אנחנוהוּגַּשְׁנוּ/הֻגַּשְׁנוּ
  anakhnuhugashnu/hugashnu
 • אתםהוּגַּשְׁתֶּם/הֻגַּשְׁתֶּם
  atemhugashtem/hugashtem
 • אתןהוּגַּשְׁתֶּן/הֻגַּשְׁתֶּן
  atenhugashten/hugashten
 • הםהוּגְּשׁוּ/הֻגְּשׁוּ
  hemhugshu/hugshu
 • הןהוּגְּשׁוּ/הֻגְּשׁוּ
  henhugshu/hugshu

Future

 • אניאוּגַּשׁ/אֻגַּשׁ
  aniugash/ugash
 • אתהתּוּגַּשׁ/תֻּגַּשׁ
  atatugash/tugash
 • אתתּוּגְּשִׁי/תֻּגְּשִׁי
  attugshi/tugshi
 • הואיוּגַּשׁ/יֻגַּשׁ
  huyugash/yugash
 • היאתּוּגַּשׁ/תֻּגַּשׁ
  hitugash/tugash
 • אנחנונוּגַּשׁ/נֻגַּשׁ
  anakhnunugash/nugash
 • אתםתּוּגְּשׁוּ/תֻּגְּשׁוּ
  atemtugshu/tugshu
 • אתןתּוּגְּשׁוּ/תּוּגַּשְׁנָה/תֻּגְּשׁוּ/תֻּגַּשְׁנָה
  atentugshu/tugashna/tugshu/tugashna
 • הםיוּגְּשׁוּ/יֻגְּשׁוּ
  hemyugshu/yugshu
 • הןתּוּגַּשְׁנָה/יוּגְּשׁוּ/יֻגְּשׁוּ/תֻּגַּשְׁנָה
  hentugashna/yugshu/yugshu/tugashna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻגַּשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻגַּשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻקַּז, הֻתַּר, הֻסַּג
    פרסום