הטיות פועל הֻדְבַּק

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּדְבָּק/מֻדְבָּק
  ani/ata/humudbak/mudbak
 • אני/את/היאמוּדְבֶּקֶת/מֻדְבֶּקֶת
  ani/at/himudbeket/mudbeket
 • אנחנו/אתם/הןמוּדְבָּקִים/מֻדְבָּקִים
  anakhnu/atem/henmudbakim/mudbakim
 • נחנו/אתן/הןמוּדְבָּקוֹת/מֻדְבָּקוֹת
  נחנו/aten/henmudbakot/mudbakot

Past

 • אניהוּדְבַּקְתִּי/הֻדְבַּקְתִּי
  anihudbakti/hudbakti
 • אתההוּדְבַּקְתָּ/הֻדְבַּקְתָּ
  atahudbakta/hudbakta
 • אתהוּדְבַּקְתְּ/הֻדְבַּקְתְּ
  athudbakt/hudbakt
 • הואהֻדְבַּק/הוּדְבַּק
  huhudbak/hudbak
 • היאהוּדְבְּקָה/הֻדְבְּקָה
  hihudbeka/hudbeka
 • אנחנוהוּדְבַּקְנוּ/הֻדְבַּקְנוּ
  anakhnuhudbaknu/hudbaknu
 • אתםהוּדְבַּקְתֶּם/הֻדְבַּקְתֶּם
  atemhudbaktem/hudbaktem
 • אתןהוּדְבַּקְתֶּן/הֻדְבַּקְתֶּן
  atenhudbakten/hudbakten
 • הםהוּדְבְּקוּ/הֻדְבְּקוּ
  hemhudbeku/hudbeku
 • הןהוּדְבְּקוּ/הֻדְבְּקוּ
  henhudbeku/hudbeku

Future

 • אניאוּדְבַּק/אֻדְבַּק
  aniudbak/udbak
 • אתהתּוּדְבַּק/תֻּדְבַּק
  atatudbak/tudbak
 • אתתּוּדְבְּקִי/תֻּדְבְּקִי
  attudbeki/tudbeki
 • הואיוּדְבַּק/יֻדְבַּק
  huyudbak/yudbak
 • היאתּוּדְבַּק/תֻּדְבַּק
  hitudbak/tudbak
 • אנחנונוּדְבַּק/נֻדְבַּק
  anakhnunudbak/nudbak
 • אתםתּוּדְבְּקוּ/תֻּדְבְּקוּ
  atemtudbeku/tudbeku
 • אתןתּוּדְבַּקְנָה/תּוּדְבְּקוּ/תֻּדְבַּקְנָה/תֻּדְבְּקוּ
  atentudbakna/tudbeku/tudbakna/tudbeku
 • הםיוּדְבְּקוּ/יֻדְבְּקוּ
  hemyudbeku/yudbeku
 • הןתּוּדְבַּקְנָה/יוּדְבְּקוּ/תֻּדְבַּקְנָה/יֻדְבְּקוּ
  hentudbakna/yudbeku/tudbakna/yudbeku

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻדְבַּק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻדְבַּק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻדְחַק, הֻפְצַץ, הֻחְדַּר
    פרסום