הטיות פועל הֻדְגַּם

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּדְגָּם/מֻדְגָּם
  ani/ata/humudgam/mudgam
 • אני/את/היאמוּדְגֶּמֶת/מֻדְגֶּמֶת
  ani/at/himudgemet/mudgemet
 • אנחנו/אתם/הןמוּדְגָּמִים/מֻדְגָּמִים
  anakhnu/atem/henmudgamim/mudgamim
 • נחנו/אתן/הןמוּדְגָּמוֹת/מֻדְגָּמוֹת
  נחנו/aten/henmudgamot/mudgamot

Past

 • אניהוּדְגַּמְתִּי/הֻדְגַּמְתִּי
  anihudgamti/hudgamti
 • אתההוּדְגַּמְתָּ/הֻדְגַּמְתָּ
  atahudgamta/hudgamta
 • אתהוּדְגַּמְתְּ/הֻדְגַּמְתְּ
  athudgamt/hudgamt
 • הואהֻדְגַּם/הוּדְגַּם
  huhudgam/hudgam
 • היאהוּדְגְּמָה/הֻדְגְּמָה
  hihudgema/hudgema
 • אנחנוהוּדְגַּמְנוּ/הֻדְגַּמְנוּ
  anakhnuhudgamnu/hudgamnu
 • אתםהוּדְגַּמְתֶּם/הֻדְגַּמְתֶּם
  atemhudgamtem/hudgamtem
 • אתןהוּדְגַּמְתֶּן/הֻדְגַּמְתֶּן
  atenhudgamten/hudgamten
 • הםהוּדְגְּמוּ/הֻדְגְּמוּ
  hemhudgemu/hudgemu
 • הןהוּדְגְּמוּ/הֻדְגְּמוּ
  henhudgemu/hudgemu

Future

 • אניאוּדְגַּם/אֻדְגַּם
  aniudgam/udgam
 • אתהתּוּדְגַּם/תֻּדְגַּם
  atatudgam/tudgam
 • אתתּוּדְגְּמִי/תֻּדְגְּמִי
  attudgemi/tudgemi
 • הואיוּדְגַּם/יֻדְגַּם
  huyudgam/yudgam
 • היאתּוּדְגַּם/תֻּדְגַּם
  hitudgam/tudgam
 • אנחנונוּדְגַּם/נֻדְגַּם
  anakhnunudgam/nudgam
 • אתםתּוּדְגְּמוּ/תֻּדְגְּמוּ
  atemtudgemu/tudgemu
 • אתןתּוּדְגַּמְנָה/תּוּדְגְּמוּ/תֻּדְגְּמוּ/תֻּדְגַּמְנָה
  atentudgamna/tudgemu/tudgemu/tudgamna
 • הםיוּדְגְּמוּ/יֻדְגְּמוּ
  hemyudgemu/yudgemu
 • הןיוּדְגְּמוּ/תּוּדְגַּמְנָה/תֻּדְגַּמְנָה/יֻדְגְּמוּ
  henyudgemu/tudgamna/tudgamna/yudgemu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻדְגַּם בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻדְגַּם", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻנְפַּק, הֻפְנַם, הֻחְלַט
    פרסום