הטיות פועל הֻדְלַק

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּדְלָק/מֻדְלָק
  ani/ata/humudlak/mudlak
 • אני/את/היאמוּדְלֶקֶת/מֻדְלֶקֶת
  ani/at/himudleket/mudleket
 • אנחנו/אתם/הןמוּדְלָקִים/מֻדְלָקִים
  anakhnu/atem/henmudlakim/mudlakim
 • נחנו/אתן/הןמוּדְלָקוֹת/מֻדְלָקוֹת
  נחנו/aten/henmudlakot/mudlakot

Past

 • אניהוּדְלַקְתִּי/הֻדְלַקְתִּי
  anihudlakti/hudlakti
 • אתההוּדְלַקְתָּ/הֻדְלַקְתָּ
  atahudlakta/hudlakta
 • אתהוּדְלַקְתְּ/הֻדְלַקְתְּ
  athudlakt/hudlakt
 • הואהֻדְלַק/הוּדְלַק
  huhudlak/hudlak
 • היאהוּדְלְקָה/הֻדְלְקָה
  hihudleka/hudleka
 • אנחנוהוּדְלַקְנוּ/הֻדְלַקְנוּ
  anakhnuhudlaknu/hudlaknu
 • אתםהוּדְלַקְתֶּם/הֻדְלַקְתֶּם
  atemhudlaktem/hudlaktem
 • אתןהוּדְלַקְתֶּן/הֻדְלַקְתֶּן
  atenhudlakten/hudlakten
 • הםהוּדְלְקוּ/הֻדְלְקוּ
  hemhudleku/hudleku
 • הןהוּדְלְקוּ/הֻדְלְקוּ
  henhudleku/hudleku

Future

 • אניאוּדְלַק/אֻדְלַק
  aniudlak/udlak
 • אתהתּוּדְלַק/תֻּדְלַק
  atatudlak/tudlak
 • אתתּוּדְלְקִי/תֻּדְלְקִי
  attudleki/tudleki
 • הואיוּדְלַק/יֻדְלַק
  huyudlak/yudlak
 • היאתּוּדְלַק/תֻּדְלַק
  hitudlak/tudlak
 • אנחנונוּדְלַק/נֻדְלַק
  anakhnunudlak/nudlak
 • אתםתּוּדְלְקוּ/תֻּדְלְקוּ
  atemtudleku/tudleku
 • אתןתּוּדְלַקְנָה/תּוּדְלְקוּ/תֻּדְלַקְנָה/תֻּדְלְקוּ
  atentudlakna/tudleku/tudlakna/tudleku
 • הםיוּדְלְקוּ/יֻדְלְקוּ
  hemyudleku/yudleku
 • הןיוּדְלְקוּ/תּוּדְלַקְנָה/תֻּדְלַקְנָה/יֻדְלְקוּ
  henyudleku/tudlakna/tudlakna/yudleku

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻדְלַק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻדְלַק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻמְטַר, הֻדְפַּס, הֻמְתַּק
    פרסום