הטיות פועל הֻדַּח

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּדָּח/מֻדָּח
  ani/ata/humudakh/mudakh
 • אני/את/היאמוּדַּחַת/מֻדַּחַת
  ani/at/himudakhat/mudakhat
 • אנחנו/אתם/הןמוּדָּחִים/מֻדָּחִים
  anakhnu/atem/henmudakhim/mudakhim
 • נחנו/אתן/הןמוּדָּחוֹת/מֻדָּחוֹת
  נחנו/aten/henmudakhot/mudakhot

Past

 • אניהוּדַּחְתִּי/הֻדַּחְתִּי
  anihudakhti/hudakhti
 • אתההוּדַּחְתָּ/הֻדַּחְתָּ
  atahudakhta/hudakhta
 • אתהוּדַּחַתְּ/הוּדַּחְתְּ/הֻדַּחַתְּ/הֻדַּחְתְּ
  athudakhat/hudakht/hudakhat/hudakht
 • הואהֻדַּח/הוּדַּח
  huhudakh/hudakh
 • היאהוּדְּחָה/הֻדְּחָה
  hihudkha/hudkha
 • אנחנוהוּדַּחְנוּ/הֻדַּחְנוּ
  anakhnuhudakhnu/hudakhnu
 • אתםהוּדַּחְתֶּם/הֻדַּחְתֶּם
  atemhudakhtem/hudakhtem
 • אתןהוּדַּחְתֶּן/הֻדַּחְתֶּן
  atenhudakhten/hudakhten
 • הםהוּדְּחוּ/הֻדְּחוּ
  hemhudkhu/hudkhu
 • הןהוּדְּחוּ/הֻדְּחוּ
  henhudkhu/hudkhu

Future

 • אניאוּדַּח/אֻדַּח
  aniudakh/udakh
 • אתהתּוּדַּח/תֻּדַּח
  atatudakh/tudakh
 • אתתּוּדְּחִי/תֻּדְּחִי
  attudkhi/tudkhi
 • הואיוּדַּח/יֻדַּח
  huyudakh/yudakh
 • היאתּוּדַּח/תֻּדַּח
  hitudakh/tudakh
 • אנחנונוּדַּח/נֻדַּח
  anakhnunudakh/nudakh
 • אתםתּוּדְּחוּ/תֻּדְּחוּ
  atemtudkhu/tudkhu
 • אתןתּוּדַּחְנָה/תּוּדְּחוּ/תֻּדְּחוּ/תֻּדַּחְנָה
  atentudakhna/tudkhu/tudkhu/tudakhna
 • הםיוּדְּחוּ/יֻדְּחוּ
  hemyudkhu/yudkhu
 • הןתּוּדַּחְנָה/יוּדְּחוּ/תֻּדַּחְנָה/יֻדְּחוּ
  hentudakhna/yudkhu/tudakhna/yudkhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻדַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻדַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻבַּע, הֻסַּח
    פרסום