הטיות פועל הֻזְכַּר

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּזְכָּר/מֻזְכָּר
  ani/ata/humuzkar/muzkar
 • אני/את/היאמוּזְכֶּרֶת/מֻזְכֶּרֶת
  ani/at/himuzkeret/muzkeret
 • אנחנו/אתם/הןמוּזְכָּרִים/מֻזְכָּרִים
  anakhnu/atem/henmuzkarim/muzkarim
 • נחנו/אתן/הןמוּזְכָּרוֹת/מֻזְכָּרוֹת
  נחנו/aten/henmuzkarot/muzkarot

Past

 • אניהוּזְכַּרְתִּי/הֻזְכַּרְתִּי
  anihuzkarti/huzkarti
 • אתההוּזְכַּרְתָּ/הֻזְכַּרְתָּ
  atahuzkarta/huzkarta
 • אתהוּזְכַּרְתְּ/הֻזְכַּרְתְּ
  athuzkart/huzkart
 • הואהֻזְכַּר/הוּזְכַּר
  huhuzkar/huzkar
 • היאהוּזְכְּרָה/הֻזְכְּרָה
  hihuzkera/huzkera
 • אנחנוהוּזְכַּרְנוּ/הֻזְכַּרְנוּ
  anakhnuhuzkarnu/huzkarnu
 • אתםהוּזְכַּרְתֶּם/הֻזְכַּרְתֶּם
  atemhuzkartem/huzkartem
 • אתןהוּזְכַּרְתֶּן/הֻזְכַּרְתֶּן
  atenhuzkarten/huzkarten
 • הםהוּזְכְּרוּ/הֻזְכְּרוּ
  hemhuzkeru/huzkeru
 • הןהוּזְכְּרוּ/הֻזְכְּרוּ
  henhuzkeru/huzkeru

Future

 • אניאוּזְכַּר/אֻזְכַּר
  aniuzkar/uzkar
 • אתהתּוּזְכַּר/תֻּזְכַּר
  atatuzkar/tuzkar
 • אתתּוּזְכְּרִי/תֻּזְכְּרִי
  attuzkeri/tuzkeri
 • הואיוּזְכַּר/יֻזְכַּר
  huyuzkar/yuzkar
 • היאתּוּזְכַּר/תֻּזְכַּר
  hituzkar/tuzkar
 • אנחנונוּזְכַּר/נֻזְכַּר
  anakhnunuzkar/nuzkar
 • אתםתּוּזְכְּרוּ/תֻּזְכְּרוּ
  atemtuzkeru/tuzkeru
 • אתןתּוּזְכְּרוּ/תּוּזְכַּרְנָה/תֻּזְכְּרוּ/תֻּזְכַּרְנָה
  atentuzkeru/tuzkarna/tuzkeru/tuzkarna
 • הםיוּזְכְּרוּ/יֻזְכְּרוּ
  hemyuzkeru/yuzkeru
 • הןיוּזְכְּרוּ/תּוּזְכַּרְנָה/תֻּזְכַּרְנָה/יֻזְכְּרוּ
  henyuzkeru/tuzkarna/tuzkarna/yuzkeru

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻזְכַּר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻזְכַּר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻפְנַם, הֻפְרַךְ, הֻפְרַשׁ
    פרסום