הטיות פועל הֻזְרַק

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּזְרָק/מֻזְרָק
  ani/ata/humuzrak/muzrak
 • אני/את/היאמוּזְרֶקֶת/מֻזְרֶקֶת
  ani/at/himuzreket/muzreket
 • אנחנו/אתם/הןמוּזְרָקִים/מֻזְרָקִים
  anakhnu/atem/henmuzrakim/muzrakim
 • נחנו/אתן/הןמוּזְרָקוֹת/מֻזְרָקוֹת
  נחנו/aten/henmuzrakot/muzrakot

Past

 • אניהוּזְרַקְתִּי/הֻזְרַקְתִּי
  anihuzrakti/huzrakti
 • אתההוּזְרַקְתָּ/הֻזְרַקְתָּ
  atahuzrakta/huzrakta
 • אתהוּזְרַקְתְּ/הֻזְרַקְתְּ
  athuzrakt/huzrakt
 • הואהֻזְרַק/הוּזְרַק
  huhuzrak/huzrak
 • היאהוּזְרְקָה/הֻזְרְקָה
  hihuzreka/huzreka
 • אנחנוהוּזְרַקְנוּ/הֻזְרַקְנוּ
  anakhnuhuzraknu/huzraknu
 • אתםהוּזְרַקְתֶּם/הֻזְרַקְתֶּם
  atemhuzraktem/huzraktem
 • אתןהוּזְרַקְתֶּן/הֻזְרַקְתֶּן
  atenhuzrakten/huzrakten
 • הםהוּזְרְקוּ/הֻזְרְקוּ
  hemhuzreku/huzreku
 • הןהוּזְרְקוּ/הֻזְרְקוּ
  henhuzreku/huzreku

Future

 • אניאוּזְרַק/אֻזְרַק
  aniuzrak/uzrak
 • אתהתּוּזְרַק/תֻּזְרַק
  atatuzrak/tuzrak
 • אתתּוּזְרְקִי/תֻּזְרְקִי
  attuzreki/tuzreki
 • הואיוּזְרַק/יֻזְרַק
  huyuzrak/yuzrak
 • היאתּוּזְרַק/תֻּזְרַק
  hituzrak/tuzrak
 • אנחנונוּזְרַק/נֻזְרַק
  anakhnunuzrak/nuzrak
 • אתםתּוּזְרְקוּ/תֻּזְרְקוּ
  atemtuzreku/tuzreku
 • אתןתּוּזְרְקוּ/תּוּזְרַקְנָה/תֻּזְרְקוּ/תֻּזְרַקְנָה
  atentuzreku/tuzrakna/tuzreku/tuzrakna
 • הםיוּזְרְקוּ/יֻזְרְקוּ
  hemyuzreku/yuzreku
 • הןתּוּזְרַקְנָה/יוּזְרְקוּ/יֻזְרְקוּ/תֻּזְרַקְנָה
  hentuzrakna/yuzreku/yuzreku/tuzrakna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻזְרַק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻזְרַק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻשְׁלַךְ, הֻחְמַץ, הֻשְׁלַט
    פרסום