הטיות פועל הֻחְזַק

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּחְזָק/מֻחְזָק
  ani/ata/humukhzak/mukhzak
 • אני/את/היאמוּחְזֶקֶת/מֻחְזֶקֶת
  ani/at/himukhzeket/mukhzeket
 • אנחנו/אתם/הןמוּחְזָקִים/מֻחְזָקִים
  anakhnu/atem/henmukhzakim/mukhzakim
 • נחנו/אתן/הןמוּחְזָקוֹת/מֻחְזָקוֹת
  נחנו/aten/henmukhzakot/mukhzakot

Past

 • אניהוּחְזַקְתִּי/הֻחְזַקְתִּי
  anihukhzakti/hukhzakti
 • אתההוּחְזַקְתָּ/הֻחְזַקְתָּ
  atahukhzakta/hukhzakta
 • אתהוּחְזַקְתְּ/הֻחְזַקְתְּ
  athukhzakt/hukhzakt
 • הואהֻחְזַק/הוּחְזַק
  huhukhzak/hukhzak
 • היאהוּחְזְקָה/הֻחְזְקָה
  hihukhzeka/hukhzeka
 • אנחנוהוּחְזַקְנוּ/הֻחְזַקְנוּ
  anakhnuhukhzaknu/hukhzaknu
 • אתםהוּחְזַקְתֶּם/הֻחְזַקְתֶּם
  atemhukhzaktem/hukhzaktem
 • אתןהוּחְזַקְתֶּן/הֻחְזַקְתֶּן
  atenhukhzakten/hukhzakten
 • הםהוּחְזְקוּ/הֻחְזְקוּ
  hemhukhzeku/hukhzeku
 • הןהוּחְזְקוּ/הֻחְזְקוּ
  henhukhzeku/hukhzeku

Future

 • אניאוּחְזַק/אֻחְזַק
  aniukhzak/ukhzak
 • אתהתּוּחְזַק/תֻּחְזַק
  atatukhzak/tukhzak
 • אתתּוּחְזְקִי/תֻּחְזְקִי
  attukhzeki/tukhzeki
 • הואיוּחְזַק/יֻחְזַק
  huyukhzak/yukhzak
 • היאתּוּחְזַק/תֻּחְזַק
  hitukhzak/tukhzak
 • אנחנונוּחְזַק/נֻחְזַק
  anakhnunukhzak/nukhzak
 • אתםתּוּחְזְקוּ/תֻּחְזְקוּ
  atemtukhzeku/tukhzeku
 • אתןתּוּחְזַקְנָה/תּוּחְזְקוּ/תֻּחְזַקְנָה/תֻּחְזְקוּ
  atentukhzakna/tukhzeku/tukhzakna/tukhzeku
 • הםיוּחְזְקוּ/יֻחְזְקוּ
  hemyukhzeku/yukhzeku
 • הןיוּחְזְקוּ/תּוּחְזַקְנָה/יֻחְזְקוּ/תֻּחְזַקְנָה
  henyukhzeku/tukhzakna/yukhzeku/tukhzakna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻחְזַק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻחְזַק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻסְגַּר, הֻפְרַךְ, הֻפְלַל
    פרסום