הטיות פועל הֻחְלַט

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּחְלָט/מֻחְלָט
  ani/ata/humukhlat/mukhlat
 • אני/את/היאמוּחְלֶטֶת/מֻחְלֶטֶת
  ani/at/himukhletet/mukhletet
 • אנחנו/אתם/הןמוּחְלָטִים/מֻחְלָטִים
  anakhnu/atem/henmukhlatim/mukhlatim
 • נחנו/אתן/הןמוּחְלָטוֹת/מֻחְלָטוֹת
  נחנו/aten/henmukhlatot/mukhlatot

Past

 • אניהוּחְלַטְתִּי/הֻחְלַטְתִּי
  anihukhlatti/hukhlatti
 • אתההוּחְלַטְתָּ/הֻחְלַטְתָּ
  atahukhlatta/hukhlatta
 • אתהוּחְלַטְתְּ/הֻחְלַטְתְּ
  athukhlatt/hukhlatt
 • הואהֻחְלַט/הוּחְלַט
  huhukhlat/hukhlat
 • היאהוּחְלְטָה/הֻחְלְטָה
  hihukhleta/hukhleta
 • אנחנוהוּחְלַטְנוּ/הֻחְלַטְנוּ
  anakhnuhukhlatnu/hukhlatnu
 • אתםהוּחְלַטְתֶּם/הֻחְלַטְתֶּם
  atemhukhlattem/hukhlattem
 • אתןהוּחְלַטְתֶּן/הֻחְלַטְתֶּן
  atenhukhlatten/hukhlatten
 • הםהוּחְלְטוּ/הֻחְלְטוּ
  hemhukhletu/hukhletu
 • הןהוּחְלְטוּ/הֻחְלְטוּ
  henhukhletu/hukhletu

Future

 • אניאוּחְלַט/אֻחְלַט
  aniukhlat/ukhlat
 • אתהתּוּחְלַט/תֻּחְלַט
  atatukhlat/tukhlat
 • אתתּוּחְלְטִי/תֻּחְלְטִי
  attukhleti/tukhleti
 • הואיוּחְלַט/יֻחְלַט
  huyukhlat/yukhlat
 • היאתּוּחְלַט/תֻּחְלַט
  hitukhlat/tukhlat
 • אנחנונוּחְלַט/נֻחְלַט
  anakhnunukhlat/nukhlat
 • אתםתּוּחְלְטוּ/תֻּחְלְטוּ
  atemtukhletu/tukhletu
 • אתןתּוּחְלַטְנָה/תּוּחְלְטוּ/תֻּחְלַטְנָה/תֻּחְלְטוּ
  atentukhlatna/tukhletu/tukhlatna/tukhletu
 • הםיוּחְלְטוּ/יֻחְלְטוּ
  hemyukhletu/yukhletu
 • הןתּוּחְלַטְנָה/יוּחְלְטוּ/תֻּחְלַטְנָה/יֻחְלְטוּ
  hentukhlatna/yukhletu/tukhlatna/yukhletu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻחְלַט בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻחְלַט", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻבְרַשׁ, הֻפְגַּשׁ
    פרסום