הטיות פועל הֻחְלַק

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּחְלָק/מֻחְלָק
  ani/ata/humukhlak/mukhlak
 • אני/את/היאמוּחְלֶקֶת/מֻחְלֶקֶת
  ani/at/himukhleket/mukhleket
 • אנחנו/אתם/הןמוּחְלָקִים/מֻחְלָקִים
  anakhnu/atem/henmukhlakim/mukhlakim
 • נחנו/אתן/הןמוּחְלָקוֹת/מֻחְלָקוֹת
  נחנו/aten/henmukhlakot/mukhlakot

Past

 • אניהוּחְלַקְתִּי/הֻחְלַקְתִּי
  anihukhlakti/hukhlakti
 • אתההוּחְלַקְתָּ/הֻחְלַקְתָּ
  atahukhlakta/hukhlakta
 • אתהוּחְלַקְתְּ/הֻחְלַקְתְּ
  athukhlakt/hukhlakt
 • הואהֻחְלַק/הוּחְלַק
  huhukhlak/hukhlak
 • היאהוּחְלְקָה/הֻחְלְקָה
  hihukhleka/hukhleka
 • אנחנוהוּחְלַקְנוּ/הֻחְלַקְנוּ
  anakhnuhukhlaknu/hukhlaknu
 • אתםהוּחְלַקְתֶּם/הֻחְלַקְתֶּם
  atemhukhlaktem/hukhlaktem
 • אתןהוּחְלַקְתֶּן/הֻחְלַקְתֶּן
  atenhukhlakten/hukhlakten
 • הםהוּחְלְקוּ/הֻחְלְקוּ
  hemhukhleku/hukhleku
 • הןהוּחְלְקוּ/הֻחְלְקוּ
  henhukhleku/hukhleku

Future

 • אניאוּחְלַק/אֻחְלַק
  aniukhlak/ukhlak
 • אתהתּוּחְלַק/תֻּחְלַק
  atatukhlak/tukhlak
 • אתתּוּחְלְקִי/תֻּחְלְקִי
  attukhleki/tukhleki
 • הואיוּחְלַק/יֻחְלַק
  huyukhlak/yukhlak
 • היאתּוּחְלַק/תֻּחְלַק
  hitukhlak/tukhlak
 • אנחנונוּחְלַק/נֻחְלַק
  anakhnunukhlak/nukhlak
 • אתםתּוּחְלְקוּ/תֻּחְלְקוּ
  atemtukhleku/tukhleku
 • אתןתּוּחְלַקְנָה/תּוּחְלְקוּ/תֻּחְלַקְנָה/תֻּחְלְקוּ
  atentukhlakna/tukhleku/tukhlakna/tukhleku
 • הםיוּחְלְקוּ/יֻחְלְקוּ
  hemyukhleku/yukhleku
 • הןיוּחְלְקוּ/תּוּחְלַקְנָה/תֻּחְלַקְנָה/יֻחְלְקוּ
  henyukhleku/tukhlakna/tukhlakna/yukhleku

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻחְלַק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻחְלַק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻדְבַּר, הֻזְרַק, הֻפְשַׁל
    פרסום