הטיות פועל הֻכְחַשׁ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּכְחָשׁ/מֻכְחָשׁ
  ani/ata/humukhkhash/mukhkhash
 • אני/את/היאמוּכְחֶשֶׁת/מֻכְחֶשֶׁת
  ani/at/himukhkheshet/mukhkheshet
 • אנחנו/אתם/הןמוּכְחָשִׁים/מֻכְחָשִׁים
  anakhnu/atem/henmukhkhashim/mukhkhashim
 • נחנו/אתן/הןמוּכְחָשׁוֹת/מֻכְחָשׁוֹת
  נחנו/aten/henmukhkhashot/mukhkhashot

Past

 • אניהוּכְחַשְׁתִּי/הֻכְחַשְׁתִּי
  anihukhkhashti/hukhkhashti
 • אתההוּכְחַשְׁתָּ/הֻכְחַשְׁתָּ
  atahukhkhashta/hukhkhashta
 • אתהוּכְחַשְׁתְּ/הֻכְחַשְׁתְּ
  athukhkhasht/hukhkhasht
 • הואהֻכְחַשׁ/הוּכְחַשׁ
  huhukhkhash/hukhkhash
 • היאהוּכְחֲשָׁה/הֻכְחֲשָׁה
  hihukhkhasha/hukhkhasha
 • אנחנוהוּכְחַשְׁנוּ/הֻכְחַשְׁנוּ
  anakhnuhukhkhashnu/hukhkhashnu
 • אתםהוּכְחַשְׁתֶּם/הֻכְחַשְׁתֶּם
  atemhukhkhashtem/hukhkhashtem
 • אתןהוּכְחַשְׁתֶּן/הֻכְחַשְׁתֶּן
  atenhukhkhashten/hukhkhashten
 • הםהוּכְחֲשׁוּ/הֻכְחֲשׁוּ
  hemhukhkhashu/hukhkhashu
 • הןהוּכְחֲשׁוּ/הֻכְחֲשׁוּ
  henhukhkhashu/hukhkhashu

Future

 • אניאוּכְחַשׁ/אֻכְחַשׁ
  aniukhkhash/ukhkhash
 • אתהתּוּכְחַשׁ/תֻּכְחַשׁ
  atatukhkhash/tukhkhash
 • אתתּוּכְחֲשִׁי/תֻּכְחֲשִׁי
  attukhkhashi/tukhkhashi
 • הואיוּכְחַשׁ/יֻכְחַשׁ
  huyukhkhash/yukhkhash
 • היאתּוּכְחַשׁ/תֻּכְחַשׁ
  hitukhkhash/tukhkhash
 • אנחנונוּכְחַשׁ/נֻכְחַשׁ
  anakhnunukhkhash/nukhkhash
 • אתםתּוּכְחֲשׁוּ/תֻּכְחֲשׁוּ
  atemtukhkhashu/tukhkhashu
 • אתןתּוּכְחֲשׁוּ/תּוּכְחַשְׁנָה/תֻּכְחֲשׁוּ/תֻּכְחַשְׁנָה
  atentukhkhashu/tukhkhashna/tukhkhashu/tukhkhashna
 • הםיוּכְחֲשׁוּ/יֻכְחֲשׁוּ
  hemyukhkhashu/yukhkhashu
 • הןיוּכְחֲשׁוּ/תּוּכְחַשְׁנָה/יֻכְחֲשׁוּ/תֻּכְחַשְׁנָה
  henyukhkhashu/tukhkhashna/yukhkhashu/tukhkhashna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻכְחַשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻכְחַשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻרְעַב, הֻכְחַד, הֻבְהַר
    פרסום