הטיות פועל הֻכְפַּשׁ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּכְפָּשׁ/מֻכְפָּשׁ
  ani/ata/humukhpash/mukhpash
 • אני/את/היאמוּכְפֶּשֶׁת/מֻכְפֶּשֶׁת
  ani/at/himukhpeshet/mukhpeshet
 • אנחנו/אתם/הןמוּכְפָּשִׁים/מֻכְפָּשִׁים
  anakhnu/atem/henmukhpashim/mukhpashim
 • נחנו/אתן/הןמוּכְפָּשׁוֹת/מֻכְפָּשׁוֹת
  נחנו/aten/henmukhpashot/mukhpashot

Past

 • אניהוּכְפַּשְׁתִּי/הֻכְפַּשְׁתִּי
  anihukhpashti/hukhpashti
 • אתההוּכְפַּשְׁתָּ/הֻכְפַּשְׁתָּ
  atahukhpashta/hukhpashta
 • אתהוּכְפַּשְׁתְּ/הֻכְפַּשְׁתְּ
  athukhpasht/hukhpasht
 • הואהֻכְפַּשׁ/הוּכְפַּשׁ
  huhukhpash/hukhpash
 • היאהוּכְפְּשָׁה/הֻכְפְּשָׁה
  hihukhpesha/hukhpesha
 • אנחנוהוּכְפַּשְׁנוּ/הֻכְפַּשְׁנוּ
  anakhnuhukhpashnu/hukhpashnu
 • אתםהוּכְפַּשְׁתֶּם/הֻכְפַּשְׁתֶּם
  atemhukhpashtem/hukhpashtem
 • אתןהוּכְפַּשְׁתֶּן/הֻכְפַּשְׁתֶּן
  atenhukhpashten/hukhpashten
 • הםהוּכְפְּשׁוּ/הֻכְפְּשׁוּ
  hemhukhpeshu/hukhpeshu
 • הןהוּכְפְּשׁוּ/הֻכְפְּשׁוּ
  henhukhpeshu/hukhpeshu

Future

 • אניאוּכְפַּשׁ/אֻכְפַּשׁ
  aniukhpash/ukhpash
 • אתהתּוּכְפַּשׁ/תֻּכְפַּשׁ
  atatukhpash/tukhpash
 • אתתּוּכְפְּשִׁי/תֻּכְפְּשִׁי
  attukhpeshi/tukhpeshi
 • הואיוּכְפַּשׁ/יֻכְפַּשׁ
  huyukhpash/yukhpash
 • היאתּוּכְפַּשׁ/תֻּכְפַּשׁ
  hitukhpash/tukhpash
 • אנחנונוּכְפַּשׁ/נֻכְפַּשׁ
  anakhnunukhpash/nukhpash
 • אתםתּוּכְפְּשׁוּ/תֻּכְפְּשׁוּ
  atemtukhpeshu/tukhpeshu
 • אתןתּוּכְפַּשְׁנָה/תּוּכְפְּשׁוּ/תֻּכְפַּשְׁנָה/תֻּכְפְּשׁוּ
  atentukhpashna/tukhpeshu/tukhpashna/tukhpeshu
 • הםיוּכְפְּשׁוּ/יֻכְפְּשׁוּ
  hemyukhpeshu/yukhpeshu
 • הןיוּכְפְּשׁוּ/תּוּכְפַּשְׁנָה/יֻכְפְּשׁוּ/תֻּכְפַּשְׁנָה
  henyukhpeshu/tukhpashna/yukhpeshu/tukhpashna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻכְפַּשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻכְפַּשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻכְפַּל, הֻקְצַב, הֻדְגַּם
    פרסום