הטיות פועל הֻכְשַׁל

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּכְשָׁל/מֻכְשָׁל
  ani/ata/humukhshal/mukhshal
 • אני/את/היאמוּכְשֶׁלֶת/מֻכְשֶׁלֶת
  ani/at/himukhshelet/mukhshelet
 • אנחנו/אתם/הןמוּכְשָׁלִים/מֻכְשָׁלִים
  anakhnu/atem/henmukhshalim/mukhshalim
 • נחנו/אתן/הןמוּכְשָׁלוֹת/מֻכְשָׁלוֹת
  נחנו/aten/henmukhshalot/mukhshalot

Past

 • אניהוּכְשַׁלְתִּי/הֻכְשַׁלְתִּי
  anihukhshalti/hukhshalti
 • אתההוּכְשַׁלְתָּ/הֻכְשַׁלְתָּ
  atahukhshalta/hukhshalta
 • אתהוּכְשַׁלְתְּ/הֻכְשַׁלְתְּ
  athukhshalt/hukhshalt
 • הואהֻכְשַׁל/הוּכְשַׁל
  huhukhshal/hukhshal
 • היאהוּכְשְׁלָה/הֻכְשְׁלָה
  hihukhshela/hukhshela
 • אנחנוהוּכְשַׁלְנוּ/הֻכְשַׁלְנוּ
  anakhnuhukhshalnu/hukhshalnu
 • אתםהוּכְשַׁלְתֶּם/הֻכְשַׁלְתֶּם
  atemhukhshaltem/hukhshaltem
 • אתןהוּכְשַׁלְתֶּן/הֻכְשַׁלְתֶּן
  atenhukhshalten/hukhshalten
 • הםהוּכְשְׁלוּ/הֻכְשְׁלוּ
  hemhukhshelu/hukhshelu
 • הןהוּכְשְׁלוּ/הֻכְשְׁלוּ
  henhukhshelu/hukhshelu

Future

 • אניאוּכְשַׁל/אֻכְשַׁל
  aniukhshal/ukhshal
 • אתהתּוּכְשַׁל/תֻּכְשַׁל
  atatukhshal/tukhshal
 • אתתּוּכְשְׁלִי/תֻּכְשְׁלִי
  attukhsheli/tukhsheli
 • הואיוּכְשַׁל/יֻכְשַׁל
  huyukhshal/yukhshal
 • היאתּוּכְשַׁל/תֻּכְשַׁל
  hitukhshal/tukhshal
 • אנחנונוּכְשַׁל/נֻכְשַׁל
  anakhnunukhshal/nukhshal
 • אתםתּוּכְשְׁלוּ/תֻּכְשְׁלוּ
  atemtukhshelu/tukhshelu
 • אתןתּוּכְשַׁלְנָה/תּוּכְשְׁלוּ/תֻּכְשְׁלוּ/תֻּכְשַׁלְנָה
  atentukhshalna/tukhshelu/tukhshelu/tukhshalna
 • הםיוּכְשְׁלוּ/יֻכְשְׁלוּ
  hemyukhshelu/yukhshelu
 • הןתּוּכְשַׁלְנָה/יוּכְשְׁלוּ/תֻּכְשַׁלְנָה/יֻכְשְׁלוּ
  hentukhshalna/yukhshelu/tukhshalna/yukhshelu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻכְשַׁל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻכְשַׁל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻתְסַס, הֻרְדַּם, הֻלְבַּשׁ
    פרסום