הטיות פועל הֻכְשַׁר

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּכְשָׁר/מֻכְשָׁר
  ani/ata/humukhshar/mukhshar
 • אני/את/היאמוּכְשֶׁרֶת/מֻכְשֶׁרֶת
  ani/at/himukhsheret/mukhsheret
 • אנחנו/אתם/הןמוּכְשָׁרִים/מֻכְשָׁרִים
  anakhnu/atem/henmukhsharim/mukhsharim
 • נחנו/אתן/הןמוּכְשָׁרוֹת/מֻכְשָׁרוֹת
  נחנו/aten/henmukhsharot/mukhsharot

Past

 • אניהוּכְשַׁרְתִּי/הֻכְשַׁרְתִּי
  anihukhsharti/hukhsharti
 • אתההוּכְשַׁרְתָּ/הֻכְשַׁרְתָּ
  atahukhsharta/hukhsharta
 • אתהוּכְשַׁרְתְּ/הֻכְשַׁרְתְּ
  athukhshart/hukhshart
 • הואהֻכְשַׁר/הוּכְשַׁר
  huhukhshar/hukhshar
 • היאהוּכְשְׁרָה/הֻכְשְׁרָה
  hihukhshera/hukhshera
 • אנחנוהוּכְשַׁרְנוּ/הֻכְשַׁרְנוּ
  anakhnuhukhsharnu/hukhsharnu
 • אתםהוּכְשַׁרְתֶּם/הֻכְשַׁרְתֶּם
  atemhukhshartem/hukhshartem
 • אתןהוּכְשַׁרְתֶּן/הֻכְשַׁרְתֶּן
  atenhukhsharten/hukhsharten
 • הםהוּכְשְׁרוּ/הֻכְשְׁרוּ
  hemhukhsheru/hukhsheru
 • הןהוּכְשְׁרוּ/הֻכְשְׁרוּ
  henhukhsheru/hukhsheru

Future

 • אניאוּכְשַׁר/אֻכְשַׁר
  aniukhshar/ukhshar
 • אתהתּוּכְשַׁר/תֻּכְשַׁר
  atatukhshar/tukhshar
 • אתתּוּכְשְׁרִי/תֻּכְשְׁרִי
  attukhsheri/tukhsheri
 • הואיוּכְשַׁר/יֻכְשַׁר
  huyukhshar/yukhshar
 • היאתּוּכְשַׁר/תֻּכְשַׁר
  hitukhshar/tukhshar
 • אנחנונוּכְשַׁר/נֻכְשַׁר
  anakhnunukhshar/nukhshar
 • אתםתּוּכְשְׁרוּ/תֻּכְשְׁרוּ
  atemtukhsheru/tukhsheru
 • אתןתּוּכְשְׁרוּ/תּוּכְשַׁרְנָה/תֻּכְשְׁרוּ/תֻּכְשַׁרְנָה
  atentukhsheru/tukhsharna/tukhsheru/tukhsharna
 • הםיוּכְשְׁרוּ/יֻכְשְׁרוּ
  hemyukhsheru/yukhsheru
 • הןיוּכְשְׁרוּ/תּוּכְשַׁרְנָה/יֻכְשְׁרוּ/תֻּכְשַׁרְנָה
  henyukhsheru/tukhsharna/yukhsheru/tukhsharna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻכְשַׁר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻכְשַׁר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻחְתַּם, הֻדְפַּס, הֻכְתַּב
    פרסום