הטיות פועל הֻכְתַּב

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּכְתָּב/מֻכְתָּב
  ani/ata/humukhtav/mukhtav
 • אני/את/היאמוּכְתֶּבֶת/מֻכְתֶּבֶת
  ani/at/himukhtevet/mukhtevet
 • אנחנו/אתם/הןמוּכְתָּבִים/מֻכְתָּבִים
  anakhnu/atem/henmukhtavim/mukhtavim
 • נחנו/אתן/הןמוּכְתָּבוֹת/מֻכְתָּבוֹת
  נחנו/aten/henmukhtavot/mukhtavot

Past

 • אניהוּכְתַּבְתִּי/הֻכְתַּבְתִּי
  anihukhtavti/hukhtavti
 • אתההוּכְתַּבְתָּ/הֻכְתַּבְתָּ
  atahukhtavta/hukhtavta
 • אתהוּכְתַּבְתְּ/הֻכְתַּבְתְּ
  athukhtavt/hukhtavt
 • הואהֻכְתַּב/הוּכְתַּב
  huhukhtav/hukhtav
 • היאהוּכְתְּבָה/הֻכְתְּבָה
  hihukhteva/hukhteva
 • אנחנוהוּכְתַּבְנוּ/הֻכְתַּבְנוּ
  anakhnuhukhtavnu/hukhtavnu
 • אתםהוּכְתַּבְתֶּם/הֻכְתַּבְתֶּם
  atemhukhtavtem/hukhtavtem
 • אתןהוּכְתַּבְתֶּן/הֻכְתַּבְתֶּן
  atenhukhtavten/hukhtavten
 • הםהוּכְתְּבוּ/הֻכְתְּבוּ
  hemhukhtevu/hukhtevu
 • הןהוּכְתְּבוּ/הֻכְתְּבוּ
  henhukhtevu/hukhtevu

Future

 • אניאוּכְתַּב/אֻכְתַּב
  aniukhtav/ukhtav
 • אתהתּוּכְתַּב/תֻּכְתַּב
  atatukhtav/tukhtav
 • אתתּוּכְתְּבִי/תֻּכְתְּבִי
  attukhtevi/tukhtevi
 • הואיוּכְתַּב/יֻכְתַּב
  huyukhtav/yukhtav
 • היאתּוּכְתַּב/תֻּכְתַּב
  hitukhtav/tukhtav
 • אנחנונוּכְתַּב/נֻכְתַּב
  anakhnunukhtav/nukhtav
 • אתםתּוּכְתְּבוּ/תֻּכְתְּבוּ
  atemtukhtevu/tukhtevu
 • אתןתּוּכְתַּבְנָה/תּוּכְתְּבוּ/תֻּכְתְּבוּ/תֻּכְתַּבְנָה
  atentukhtavna/tukhtevu/tukhtevu/tukhtavna
 • הםיוּכְתְּבוּ/יֻכְתְּבוּ
  hemyukhtevu/yukhtevu
 • הןתּוּכְתַּבְנָה/יוּכְתְּבוּ/תֻּכְתַּבְנָה/יֻכְתְּבוּ
  hentukhtavna/yukhtevu/tukhtavna/yukhtevu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻכְתַּב בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻכְתַּב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻפְרַד, הֻחְלַק, הֻצְלַב
    פרסום