הטיות פועל הֻלְבַּן

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּלְבָּן/מֻלְבָּן
  ani/ata/humulban/mulban
 • אני/את/היאמוּלְבֶּנֶת/מֻלְבֶּנֶת
  ani/at/himulbenet/mulbenet
 • אנחנו/אתם/הןמוּלְבָּנִים/מֻלְבָּנִים
  anakhnu/atem/henmulbanim/mulbanim
 • נחנו/אתן/הןמוּלְבָּנוֹת/מֻלְבָּנוֹת
  נחנו/aten/henmulbanot/mulbanot

Past

 • אניהוּלְבַּנְתִּי/הֻלְבַּנְתִּי
  anihulbanti/hulbanti
 • אתההוּלְבַּנְתָּ/הֻלְבַּנְתָּ
  atahulbanta/hulbanta
 • אתהוּלְבַּנְתְּ/הֻלְבַּנְתְּ
  athulbant/hulbant
 • הואהֻלְבַּן/הוּלְבַּן
  huhulban/hulban
 • היאהוּלְבְּנָה/הֻלְבְּנָה
  hihulbena/hulbena
 • אנחנוהוּלְבַּנּוּ/הֻלְבַּנּוּ
  anakhnuhulbanu/hulbanu
 • אתםהוּלְבַּנְתֶּם/הֻלְבַּנְתֶּם
  atemhulbantem/hulbantem
 • אתןהוּלְבַּנְתֶּן/הֻלְבַּנְתֶּן
  atenhulbanten/hulbanten
 • הםהוּלְבְּנוּ/הֻלְבְּנוּ
  hemhulbenu/hulbenu
 • הןהוּלְבְּנוּ/הֻלְבְּנוּ
  henhulbenu/hulbenu

Future

 • אניאוּלְבַּן/אֻלְבַּן
  aniulban/ulban
 • אתהתּוּלְבַּן/תֻּלְבַּן
  atatulban/tulban
 • אתתּוּלְבְּנִי/תֻּלְבְּנִי
  attulbeni/tulbeni
 • הואיוּלְבַּן/יֻלְבַּן
  huyulban/yulban
 • היאתּוּלְבַּן/תֻּלְבַּן
  hitulban/tulban
 • אנחנונוּלְבַּן/נֻלְבַּן
  anakhnunulban/nulban
 • אתםתּוּלְבְּנוּ/תֻּלְבְּנוּ
  atemtulbenu/tulbenu
 • אתןתּוּלְבַּנָּה/תּוּלְבְּנוּ/תֻּלְבַּנָּה/תֻּלְבְּנוּ
  atentulbana/tulbenu/tulbana/tulbenu
 • הםיוּלְבְּנוּ/יֻלְבְּנוּ
  hemyulbenu/yulbenu
 • הןתּוּלְבַּנָּה/יוּלְבְּנוּ/תֻּלְבַּנָּה/יֻלְבְּנוּ
  hentulbana/yulbenu/tulbana/yulbenu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻלְבַּן בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻלְבַּן", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻקְרַן, הֻצְפַּן
    פרסום