הטיות פועל הֻלְבַּשׁ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּלְבָּשׁ/מֻלְבָּשׁ
  ani/ata/humulbash/mulbash
 • אני/את/היאמוּלְבֶּשֶׁת/מֻלְבֶּשֶׁת
  ani/at/himulbeshet/mulbeshet
 • אנחנו/אתם/הןמוּלְבָּשִׁים/מֻלְבָּשִׁים
  anakhnu/atem/henmulbashim/mulbashim
 • נחנו/אתן/הןמוּלְבָּשׁוֹת/מֻלְבָּשׁוֹת
  נחנו/aten/henmulbashot/mulbashot

Past

 • אניהוּלְבַּשְׁתִּי/הֻלְבַּשְׁתִּי
  anihulbashti/hulbashti
 • אתההוּלְבַּשְׁתָּ/הֻלְבַּשְׁתָּ
  atahulbashta/hulbashta
 • אתהוּלְבַּשְׁתְּ/הֻלְבַּשְׁתְּ
  athulbasht/hulbasht
 • הואהֻלְבַּשׁ/הוּלְבַּשׁ
  huhulbash/hulbash
 • היאהוּלְבְּשָׁה/הֻלְבְּשָׁה
  hihulbesha/hulbesha
 • אנחנוהוּלְבַּשְׁנוּ/הֻלְבַּשְׁנוּ
  anakhnuhulbashnu/hulbashnu
 • אתםהוּלְבַּשְׁתֶּם/הֻלְבַּשְׁתֶּם
  atemhulbashtem/hulbashtem
 • אתןהוּלְבַּשְׁתֶּן/הֻלְבַּשְׁתֶּן
  atenhulbashten/hulbashten
 • הםהוּלְבְּשׁוּ/הֻלְבְּשׁוּ
  hemhulbeshu/hulbeshu
 • הןהוּלְבְּשׁוּ/הֻלְבְּשׁוּ
  henhulbeshu/hulbeshu

Future

 • אניאוּלְבַּשׁ/אֻלְבַּשׁ
  aniulbash/ulbash
 • אתהתּוּלְבַּשׁ/תֻּלְבַּשׁ
  atatulbash/tulbash
 • אתתּוּלְבְּשִׁי/תֻּלְבְּשִׁי
  attulbeshi/tulbeshi
 • הואיוּלְבַּשׁ/יֻלְבַּשׁ
  huyulbash/yulbash
 • היאתּוּלְבַּשׁ/תֻּלְבַּשׁ
  hitulbash/tulbash
 • אנחנונוּלְבַּשׁ/נֻלְבַּשׁ
  anakhnunulbash/nulbash
 • אתםתּוּלְבְּשׁוּ/תֻּלְבְּשׁוּ
  atemtulbeshu/tulbeshu
 • אתןתּוּלְבְּשׁוּ/תּוּלְבַּשְׁנָה/תֻּלְבְּשׁוּ/תֻּלְבַּשְׁנָה
  atentulbeshu/tulbashna/tulbeshu/tulbashna
 • הםיוּלְבְּשׁוּ/יֻלְבְּשׁוּ
  hemyulbeshu/yulbeshu
 • הןיוּלְבְּשׁוּ/תּוּלְבַּשְׁנָה/יֻלְבְּשׁוּ/תֻּלְבַּשְׁנָה
  henyulbeshu/tulbashna/yulbeshu/tulbashna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻלְבַּשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻלְבַּשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻפְקַר, הֻמְלַךְ, הֻגְבַּר
    פרסום