הטיות פועל הֻלְחַם

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּלְחָם/מֻלְחָם
  ani/ata/humulkham/mulkham
 • אני/את/היאמוּלְחֶמֶת/מֻלְחֶמֶת
  ani/at/himulkhemet/mulkhemet
 • אנחנו/אתם/הןמוּלְחָמִים/מֻלְחָמִים
  anakhnu/atem/henmulkhamim/mulkhamim
 • נחנו/אתן/הןמוּלְחָמוֹת/מֻלְחָמוֹת
  נחנו/aten/henmulkhamot/mulkhamot

Past

 • אניהוּלְחַמְתִּי/הֻלְחַמְתִּי
  anihulkhamti/hulkhamti
 • אתההוּלְחַמְתָּ/הֻלְחַמְתָּ
  atahulkhamta/hulkhamta
 • אתהוּלְחַמְתְּ/הֻלְחַמְתְּ
  athulkhamt/hulkhamt
 • הואהֻלְחַם/הוּלְחַם
  huhulkham/hulkham
 • היאהוּלְחֲמָה/הֻלְחֲמָה
  hihulkhama/hulkhama
 • אנחנוהוּלְחַמְנוּ/הֻלְחַמְנוּ
  anakhnuhulkhamnu/hulkhamnu
 • אתםהוּלְחַמְתֶּם/הֻלְחַמְתֶּם
  atemhulkhamtem/hulkhamtem
 • אתןהוּלְחַמְתֶּן/הֻלְחַמְתֶּן
  atenhulkhamten/hulkhamten
 • הםהוּלְחֲמוּ/הֻלְחֲמוּ
  hemhulkhamu/hulkhamu
 • הןהוּלְחֲמוּ/הֻלְחֲמוּ
  henhulkhamu/hulkhamu

Future

 • אניאוּלְחַם/אֻלְחַם
  aniulkham/ulkham
 • אתהתּוּלְחַם/תֻּלְחַם
  atatulkham/tulkham
 • אתתּוּלְחֲמִי/תֻּלְחֲמִי
  attulkhami/tulkhami
 • הואיוּלְחַם/יֻלְחַם
  huyulkham/yulkham
 • היאתּוּלְחַם/תֻּלְחַם
  hitulkham/tulkham
 • אנחנונוּלְחַם/נֻלְחַם
  anakhnunulkham/nulkham
 • אתםתּוּלְחֲמוּ/תֻּלְחֲמוּ
  atemtulkhamu/tulkhamu
 • אתןתּוּלְחַמְנָה/תּוּלְחֲמוּ/תֻּלְחַמְנָה/תֻּלְחֲמוּ
  atentulkhamna/tulkhamu/tulkhamna/tulkhamu
 • הםיוּלְחֲמוּ/יֻלְחֲמוּ
  hemyulkhamu/yulkhamu
 • הןתּוּלְחַמְנָה/יוּלְחֲמוּ/יֻלְחֲמוּ/תֻּלְחַמְנָה
  hentulkhamna/yulkhamu/yulkhamu/tulkhamna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻלְחַם בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻלְחַם", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻרְחַב, הֻתְאַם, הֻצְעַד
    פרסום