הטיות פועל הֻלְחַן

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּלְחָן/מֻלְחָן
  ani/ata/humulkhan/mulkhan
 • אני/את/היאמוּלְחֶנֶת/מֻלְחֶנֶת
  ani/at/himulkhenet/mulkhenet
 • אנחנו/אתם/הןמוּלְחָנִים/מֻלְחָנִים
  anakhnu/atem/henmulkhanim/mulkhanim
 • נחנו/אתן/הןמוּלְחָנוֹת/מֻלְחָנוֹת
  נחנו/aten/henmulkhanot/mulkhanot

Past

 • אניהוּלְחַנְתִּי/הֻלְחַנְתִּי
  anihulkhanti/hulkhanti
 • אתההוּלְחַנְתָּ/הֻלְחַנְתָּ
  atahulkhanta/hulkhanta
 • אתהוּלְחַנְתְּ/הֻלְחַנְתְּ
  athulkhant/hulkhant
 • הואהֻלְחַן/הוּלְחַן
  huhulkhan/hulkhan
 • היאהוּלְחֲנָה/הֻלְחֲנָה
  hihulkhana/hulkhana
 • אנחנוהוּלְחַנּוּ/הֻלְחַנּוּ
  anakhnuhulkhanu/hulkhanu
 • אתםהוּלְחַנְתֶּם/הֻלְחַנְתֶּם
  atemhulkhantem/hulkhantem
 • אתןהוּלְחַנְתֶּן/הֻלְחַנְתֶּן
  atenhulkhanten/hulkhanten
 • הםהוּלְחֲנוּ/הֻלְחֲנוּ
  hemhulkhanu/hulkhanu
 • הןהוּלְחֲנוּ/הֻלְחֲנוּ
  henhulkhanu/hulkhanu

Future

 • אניאוּלְחַן/אֻלְחַן
  aniulkhan/ulkhan
 • אתהתּוּלְחַן/תֻּלְחַן
  atatulkhan/tulkhan
 • אתתּוּלְחֲנִי/תֻּלְחֲנִי
  attulkhani/tulkhani
 • הואיוּלְחַן/יֻלְחַן
  huyulkhan/yulkhan
 • היאתּוּלְחַן/תֻּלְחַן
  hitulkhan/tulkhan
 • אנחנונוּלְחַן/נֻלְחַן
  anakhnunulkhan/nulkhan
 • אתםתּוּלְחֲנוּ/תֻּלְחֲנוּ
  atemtulkhanu/tulkhanu
 • אתןתּוּלְחֲנוּ/תּוּלְחַנָּה/תֻּלְחַנָּה/תֻּלְחֲנוּ
  atentulkhanu/tulkhana/tulkhana/tulkhanu
 • הםיוּלְחֲנוּ/יֻלְחֲנוּ
  hemyulkhanu/yulkhanu
 • הןתּוּלְחַנָּה/יוּלְחֲנוּ/יֻלְחֲנוּ/תֻּלְחַנָּה
  hentulkhana/yulkhanu/yulkhanu/tulkhana

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻלְחַן בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻלְחַן", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻטְעַן
    פרסום