הטיות פועל הֻמְחַשׁ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּמְחָשׁ/מֻמְחָשׁ
  ani/ata/humumkhash/mumkhash
 • אני/את/היאמוּמְחֶשֶׁת/מֻמְחֶשֶׁת
  ani/at/himumkheshet/mumkheshet
 • אנחנו/אתם/הןמוּמְחָשִׁים/מֻמְחָשִׁים
  anakhnu/atem/henmumkhashim/mumkhashim
 • נחנו/אתן/הןמוּמְחָשׁוֹת/מֻמְחָשׁוֹת
  נחנו/aten/henmumkhashot/mumkhashot

Past

 • אניהוּמְחַשְׁתִּי/הֻמְחַשְׁתִּי
  anihumkhashti/humkhashti
 • אתההוּמְחַשְׁתָּ/הֻמְחַשְׁתָּ
  atahumkhashta/humkhashta
 • אתהוּמְחַשְׁתְּ/הֻמְחַשְׁתְּ
  athumkhasht/humkhasht
 • הואהֻמְחַשׁ/הוּמְחַשׁ
  huhumkhash/humkhash
 • היאהוּמְחֲשָׁה/הֻמְחֲשָׁה
  hihumkhasha/humkhasha
 • אנחנוהוּמְחַשְׁנוּ/הֻמְחַשְׁנוּ
  anakhnuhumkhashnu/humkhashnu
 • אתםהוּמְחַשְׁתֶּם/הֻמְחַשְׁתֶּם
  atemhumkhashtem/humkhashtem
 • אתןהוּמְחַשְׁתֶּן/הֻמְחַשְׁתֶּן
  atenhumkhashten/humkhashten
 • הםהוּמְחֲשׁוּ/הֻמְחֲשׁוּ
  hemhumkhashu/humkhashu
 • הןהוּמְחֲשׁוּ/הֻמְחֲשׁוּ
  henhumkhashu/humkhashu

Future

 • אניאוּמְחַשׁ/אֻמְחַשׁ
  aniumkhash/umkhash
 • אתהתּוּמְחַשׁ/תֻּמְחַשׁ
  atatumkhash/tumkhash
 • אתתּוּמְחֲשִׁי/תֻּמְחֲשִׁי
  attumkhashi/tumkhashi
 • הואיוּמְחַשׁ/יֻמְחַשׁ
  huyumkhash/yumkhash
 • היאתּוּמְחַשׁ/תֻּמְחַשׁ
  hitumkhash/tumkhash
 • אנחנונוּמְחַשׁ/נֻמְחַשׁ
  anakhnunumkhash/numkhash
 • אתםתּוּמְחֲשׁוּ/תֻּמְחֲשׁוּ
  atemtumkhashu/tumkhashu
 • אתןתּוּמְחֲשׁוּ/תּוּמְחַשְׁנָה/תֻּמְחֲשׁוּ/תֻּמְחַשְׁנָה
  atentumkhashu/tumkhashna/tumkhashu/tumkhashna
 • הםיוּמְחֲשׁוּ/יֻמְחֲשׁוּ
  hemyumkhashu/yumkhashu
 • הןתּוּמְחַשְׁנָה/יוּמְחֲשׁוּ/יֻמְחֲשׁוּ/תֻּמְחַשְׁנָה
  hentumkhashna/yumkhashu/yumkhashu/tumkhashna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻמְחַשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻמְחַשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻשְׁאַל, הֻזְעַק, הֻשְׁחַז
    פרסום