הטיות פועל הֻמְלַץ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּמְלָץ/מֻמְלָץ
  ani/ata/humumlatz/mumlatz
 • אני/את/היאמוּמְלֶצֶת/מֻמְלֶצֶת
  ani/at/himumletzet/mumletzet
 • אנחנו/אתם/הןמוּמְלָצִים/מֻמְלָצִים
  anakhnu/atem/henmumlatzim/mumlatzim
 • נחנו/אתן/הןמוּמְלָצוֹת/מֻמְלָצוֹת
  נחנו/aten/henmumlatzot/mumlatzot

Past

 • אניהוּמְלַצְתִּי/הֻמְלַצְתִּי
  anihumlatzti/humlatzti
 • אתההוּמְלַצְתָּ/הֻמְלַצְתָּ
  atahumlatzta/humlatzta
 • אתהוּמְלַצְתְּ/הֻמְלַצְתְּ
  athumlatzt/humlatzt
 • הואהֻמְלַץ/הוּמְלַץ
  huhumlatz/humlatz
 • היאהוּמְלְצָה/הֻמְלְצָה
  hihumletza/humletza
 • אנחנוהוּמְלַצְנוּ/הֻמְלַצְנוּ
  anakhnuhumlatznu/humlatznu
 • אתםהוּמְלַצְתֶּם/הֻמְלַצְתֶּם
  atemhumlatztem/humlatztem
 • אתןהוּמְלַצְתֶּן/הֻמְלַצְתֶּן
  atenhumlatzten/humlatzten
 • הםהוּמְלְצוּ/הֻמְלְצוּ
  hemhumletzu/humletzu
 • הןהוּמְלְצוּ/הֻמְלְצוּ
  henhumletzu/humletzu

Future

 • אניאוּמְלַץ/אֻמְלַץ
  aniumlatz/umlatz
 • אתהתּוּמְלַץ/תֻּמְלַץ
  atatumlatz/tumlatz
 • אתתּוּמְלְצִי/תֻּמְלְצִי
  attumletzi/tumletzi
 • הואיוּמְלַץ/יֻמְלַץ
  huyumlatz/yumlatz
 • היאתּוּמְלַץ/תֻּמְלַץ
  hitumlatz/tumlatz
 • אנחנונוּמְלַץ/נֻמְלַץ
  anakhnunumlatz/numlatz
 • אתםתּוּמְלְצוּ/תֻּמְלְצוּ
  atemtumletzu/tumletzu
 • אתןתּוּמְלְצוּ/תּוּמְלַצְנָה/תֻּמְלְצוּ/תֻּמְלַצְנָה
  atentumletzu/tumlatzna/tumletzu/tumlatzna
 • הםיוּמְלְצוּ/יֻמְלְצוּ
  hemyumletzu/yumletzu
 • הןיוּמְלְצוּ/תּוּמְלַצְנָה/יֻמְלְצוּ/תֻּמְלַצְנָה
  henyumletzu/tumlatzna/yumletzu/tumlatzna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻמְלַץ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻמְלַץ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻרְגַּשׁ, הֻכְפַּשׁ, הֻקְלַט
    פרסום