הטיות פועל הֻמְתַּק

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּמְתָּק/מֻמְתָּק
  ani/ata/humumtak/mumtak
 • אני/את/היאמוּמְתֶּקֶת/מֻמְתֶּקֶת
  ani/at/himumteket/mumteket
 • אנחנו/אתם/הןמוּמְתָּקִים/מֻמְתָּקִים
  anakhnu/atem/henmumtakim/mumtakim
 • נחנו/אתן/הןמוּמְתָּקוֹת/מֻמְתָּקוֹת
  נחנו/aten/henmumtakot/mumtakot

Past

 • אניהוּמְתַּקְתִּי/הֻמְתַּקְתִּי
  anihumtakti/humtakti
 • אתההוּמְתַּקְתָּ/הֻמְתַּקְתָּ
  atahumtakta/humtakta
 • אתהוּמְתַּקְתְּ/הֻמְתַּקְתְּ
  athumtakt/humtakt
 • הואהֻמְתַּק/הוּמְתַּק
  huhumtak/humtak
 • היאהוּמְתְּקָה/הֻמְתְּקָה
  hihumteka/humteka
 • אנחנוהוּמְתַּקְנוּ/הֻמְתַּקְנוּ
  anakhnuhumtaknu/humtaknu
 • אתםהוּמְתַּקְתֶּם/הֻמְתַּקְתֶּם
  atemhumtaktem/humtaktem
 • אתןהוּמְתַּקְתֶּן/הֻמְתַּקְתֶּן
  atenhumtakten/humtakten
 • הםהוּמְתְּקוּ/הֻמְתְּקוּ
  hemhumteku/humteku
 • הןהוּמְתְּקוּ/הֻמְתְּקוּ
  henhumteku/humteku

Future

 • אניאוּמְתַּק/אֻמְתַּק
  aniumtak/umtak
 • אתהתּוּמְתַּק/תֻּמְתַּק
  atatumtak/tumtak
 • אתתּוּמְתְּקִי/תֻּמְתְּקִי
  attumteki/tumteki
 • הואיוּמְתַּק/יֻמְתַּק
  huyumtak/yumtak
 • היאתּוּמְתַּק/תֻּמְתַּק
  hitumtak/tumtak
 • אנחנונוּמְתַּק/נֻמְתַּק
  anakhnunumtak/numtak
 • אתםתּוּמְתְּקוּ/תֻּמְתְּקוּ
  atemtumteku/tumteku
 • אתןתּוּמְתַּקְנָה/תּוּמְתְּקוּ/תֻּמְתַּקְנָה/תֻּמְתְּקוּ
  atentumtakna/tumteku/tumtakna/tumteku
 • הםיוּמְתְּקוּ/יֻמְתְּקוּ
  hemyumteku/yumteku
 • הןתּוּמְתַּקְנָה/יוּמְתְּקוּ/תֻּמְתַּקְנָה/יֻמְתְּקוּ
  hentumtakna/yumteku/tumtakna/yumteku

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻמְתַּק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻמְתַּק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻסְגַּר, הֻשְׁמַט, הֻגְרַל
    פרסום