הטיות פועל הֻנְפַּק

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּנְפָּק/מֻנְפָּק
  ani/ata/humunpak/munpak
 • אני/את/היאמוּנְפֶּקֶת/מֻנְפֶּקֶת
  ani/at/himunpeket/munpeket
 • אנחנו/אתם/הןמוּנְפָּקִים/מֻנְפָּקִים
  anakhnu/atem/henmunpakim/munpakim
 • נחנו/אתן/הןמוּנְפָּקוֹת/מֻנְפָּקוֹת
  נחנו/aten/henmunpakot/munpakot

Past

 • אניהוּנְפַּקְתִּי/הֻנְפַּקְתִּי
  anihunpakti/hunpakti
 • אתההוּנְפַּקְתָּ/הֻנְפַּקְתָּ
  atahunpakta/hunpakta
 • אתהוּנְפַּקְתְּ/הֻנְפַּקְתְּ
  athunpakt/hunpakt
 • הואהֻנְפַּק/הוּנְפַּק
  huhunpak/hunpak
 • היאהוּנְפְּקָה/הֻנְפְּקָה
  hihunpeka/hunpeka
 • אנחנוהוּנְפַּקְנוּ/הֻנְפַּקְנוּ
  anakhnuhunpaknu/hunpaknu
 • אתםהוּנְפַּקְתֶּם/הֻנְפַּקְתֶּם
  atemhunpaktem/hunpaktem
 • אתןהוּנְפַּקְתֶּן/הֻנְפַּקְתֶּן
  atenhunpakten/hunpakten
 • הםהוּנְפְּקוּ/הֻנְפְּקוּ
  hemhunpeku/hunpeku
 • הןהוּנְפְּקוּ/הֻנְפְּקוּ
  henhunpeku/hunpeku

Future

 • אניאוּנְפַּק/אֻנְפַּק
  aniunpak/unpak
 • אתהתּוּנְפַּק/תֻּנְפַּק
  atatunpak/tunpak
 • אתתּוּנְפְּקִי/תֻּנְפְּקִי
  attunpeki/tunpeki
 • הואיוּנְפַּק/יֻנְפַּק
  huyunpak/yunpak
 • היאתּוּנְפַּק/תֻּנְפַּק
  hitunpak/tunpak
 • אנחנונוּנְפַּק/נֻנְפַּק
  anakhnununpak/nunpak
 • אתםתּוּנְפְּקוּ/תֻּנְפְּקוּ
  atemtunpeku/tunpeku
 • אתןתּוּנְפְּקוּ/תּוּנְפַּקְנָה/תֻּנְפְּקוּ/תֻּנְפַּקְנָה
  atentunpeku/tunpakna/tunpeku/tunpakna
 • הםיוּנְפְּקוּ/יֻנְפְּקוּ
  hemyunpeku/yunpeku
 • הןיוּנְפְּקוּ/תּוּנְפַּקְנָה/יֻנְפְּקוּ/תֻּנְפַּקְנָה
  henyunpeku/tunpakna/yunpeku/tunpakna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻנְפַּק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻנְפַּק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻחְרַב, הֻדְלַק, הֻקְדַּם
    פרסום