הטיות פועל הֻנַּח

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּנָּח/מֻנָּח
  ani/ata/humunakh/munakh
 • אני/את/היאמוּנַּחַת/מֻנַּחַת
  ani/at/himunakhat/munakhat
 • אנחנו/אתם/הןמוּנָּחִים/מֻנָּחִים
  anakhnu/atem/henmunakhim/munakhim
 • נחנו/אתן/הןמוּנָּחוֹת/מֻנָּחוֹת
  נחנו/aten/henmunakhot/munakhot

Past

 • אניהוּנַּחְתִּי/הֻנַּחְתִּי
  anihunakhti/hunakhti
 • אתההוּנַּחְתָּ/הֻנַּחְתָּ
  atahunakhta/hunakhta
 • אתהוּנַּחַתְּ/הוּנַּחְתְּ/הֻנַּחְתְּ/הֻנַּחַתְּ
  athunakhat/hunakht/hunakht/hunakhat
 • הואהֻנַּח/הוּנַּח
  huhunakh/hunakh
 • היאהוּנְּחָה/הֻנְּחָה
  hihunkha/hunkha
 • אנחנוהוּנַּחְנוּ/הֻנַּחְנוּ
  anakhnuhunakhnu/hunakhnu
 • אתםהוּנַּחְתֶּם/הֻנַּחְתֶּם
  atemhunakhtem/hunakhtem
 • אתןהוּנַּחְתֶּן/הֻנַּחְתֶּן
  atenhunakhten/hunakhten
 • הםהוּנְּחוּ/הֻנְּחוּ
  hemhunkhu/hunkhu
 • הןהוּנְּחוּ/הֻנְּחוּ
  henhunkhu/hunkhu

Future

 • אניאוּנַּח/אֻנַּח
  aniunakh/unakh
 • אתהתּוּנַּח/תֻּנַּח
  atatunakh/tunakh
 • אתתּוּנְּחִי/תֻּנְּחִי
  attunkhi/tunkhi
 • הואיוּנַּח/יֻנַּח
  huyunakh/yunakh
 • היאתּוּנַּח/תֻּנַּח
  hitunakh/tunakh
 • אנחנונוּנַּח/נֻנַּח
  anakhnununakh/nunakh
 • אתםתּוּנְּחוּ/תֻּנְּחוּ
  atemtunkhu/tunkhu
 • אתןתּוּנַּחְנָה/תּוּנְּחוּ/תֻּנְּחוּ/תֻּנַּחְנָה
  atentunakhna/tunkhu/tunkhu/tunakhna
 • הםיוּנְּחוּ/יֻנְּחוּ
  hemyunkhu/yunkhu
 • הןיוּנְּחוּ/תּוּנַּחְנָה/יֻנְּחוּ/תֻּנַּחְנָה
  henyunkhu/tunakhna/yunkhu/tunakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻנַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻנַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻגַּה, הֻסַּע
    פרסום