הטיות פועל הֻסְכַּם

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּסְכָּם/מֻסְכָּם
  ani/ata/humuskam/muskam
 • אני/את/היאמוּסְכֶּמֶת/מֻסְכֶּמֶת
  ani/at/himuskemet/muskemet
 • אנחנו/אתם/הןמוּסְכָּמִים/מֻסְכָּמִים
  anakhnu/atem/henmuskamim/muskamim
 • נחנו/אתן/הןמוּסְכָּמוֹת/מֻסְכָּמוֹת
  נחנו/aten/henmuskamot/muskamot

Past

 • אניהוּסְכַּמְתִּי/הֻסְכַּמְתִּי
  anihuskamti/huskamti
 • אתההוּסְכַּמְתָּ/הֻסְכַּמְתָּ
  atahuskamta/huskamta
 • אתהוּסְכַּמְתְּ/הֻסְכַּמְתְּ
  athuskamt/huskamt
 • הואהֻסְכַּם/הוּסְכַּם
  huhuskam/huskam
 • היאהוּסְכְּמָה/הֻסְכְּמָה
  hihuskema/huskema
 • אנחנוהוּסְכַּמְנוּ/הֻסְכַּמְנוּ
  anakhnuhuskamnu/huskamnu
 • אתםהוּסְכַּמְתֶּם/הֻסְכַּמְתֶּם
  atemhuskamtem/huskamtem
 • אתןהוּסְכַּמְתֶּן/הֻסְכַּמְתֶּן
  atenhuskamten/huskamten
 • הםהוּסְכְּמוּ/הֻסְכְּמוּ
  hemhuskemu/huskemu
 • הןהוּסְכְּמוּ/הֻסְכְּמוּ
  henhuskemu/huskemu

Future

 • אניאוּסְכַּם/אֻסְכַּם
  aniuskam/uskam
 • אתהתּוּסְכַּם/תֻּסְכַּם
  atatuskam/tuskam
 • אתתּוּסְכְּמִי/תֻּסְכְּמִי
  attuskemi/tuskemi
 • הואיוּסְכַּם/יֻסְכַּם
  huyuskam/yuskam
 • היאתּוּסְכַּם/תֻּסְכַּם
  hituskam/tuskam
 • אנחנונוּסְכַּם/נֻסְכַּם
  anakhnunuskam/nuskam
 • אתםתּוּסְכְּמוּ/תֻּסְכְּמוּ
  atemtuskemu/tuskemu
 • אתןתּוּסְכַּמְנָה/תּוּסְכְּמוּ/תֻּסְכְּמוּ/תֻּסְכַּמְנָה
  atentuskamna/tuskemu/tuskemu/tuskamna
 • הםיוּסְכְּמוּ/יֻסְכְּמוּ
  hemyuskemu/yuskemu
 • הןיוּסְכְּמוּ/תּוּסְכַּמְנָה/יֻסְכְּמוּ/תֻּסְכַּמְנָה
  henyuskemu/tuskamna/yuskemu/tuskamna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻסְכַּם בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻסְכַּם", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻחְלַט, הֻבְרַק, הֻקְדַּם
    פרסום