הטיות פועל הֻסְתַּר

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּסְתָּר/מֻסְתָּר
  ani/ata/humustar/mustar
 • אני/את/היאמוּסְתֶּרֶת/מֻסְתֶּרֶת
  ani/at/himusteret/musteret
 • אנחנו/אתם/הןמוּסְתָּרִים/מֻסְתָּרִים
  anakhnu/atem/henmustarim/mustarim
 • נחנו/אתן/הןמוּסְתָּרוֹת/מֻסְתָּרוֹת
  נחנו/aten/henmustarot/mustarot

Past

 • אניהוּסְתַּרְתִּי/הֻסְתַּרְתִּי
  anihustarti/hustarti
 • אתההוּסְתַּרְתָּ/הֻסְתַּרְתָּ
  atahustarta/hustarta
 • אתהוּסְתַּרְתְּ/הֻסְתַּרְתְּ
  athustart/hustart
 • הואהֻסְתַּר/הוּסְתַּר
  huhustar/hustar
 • היאהוּסְתְּרָה/הֻסְתְּרָה
  hihustera/hustera
 • אנחנוהוּסְתַּרְנוּ/הֻסְתַּרְנוּ
  anakhnuhustarnu/hustarnu
 • אתםהוּסְתַּרְתֶּם/הֻסְתַּרְתֶּם
  atemhustartem/hustartem
 • אתןהוּסְתַּרְתֶּן/הֻסְתַּרְתֶּן
  atenhustarten/hustarten
 • הםהוּסְתְּרוּ/הֻסְתְּרוּ
  hemhusteru/husteru
 • הןהוּסְתְּרוּ/הֻסְתְּרוּ
  henhusteru/husteru

Future

 • אניאוּסְתַּר/אֻסְתַּר
  aniustar/ustar
 • אתהתּוּסְתַּר/תֻּסְתַּר
  atatustar/tustar
 • אתתּוּסְתְּרִי/תֻּסְתְּרִי
  attusteri/tusteri
 • הואיוּסְתַּר/יֻסְתַּר
  huyustar/yustar
 • היאתּוּסְתַּר/תֻּסְתַּר
  hitustar/tustar
 • אנחנונוּסְתַּר/נֻסְתַּר
  anakhnunustar/nustar
 • אתםתּוּסְתְּרוּ/תֻּסְתְּרוּ
  atemtusteru/tusteru
 • אתןתּוּסְתְּרוּ/תּוּסְתַּרְנָה/תֻּסְתְּרוּ/תֻּסְתַּרְנָה
  atentusteru/tustarna/tusteru/tustarna
 • הםיוּסְתְּרוּ/יֻסְתְּרוּ
  hemyusteru/yusteru
 • הןיוּסְתְּרוּ/תּוּסְתַּרְנָה/יֻסְתְּרוּ/תֻּסְתַּרְנָה
  henyusteru/tustarna/yusteru/tustarna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻסְתַּר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻסְתַּר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻטְבַּל, הֻפְקַר, הֻרְכַּב
    פרסום