הטיות פועל הֻסַּק

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּסָּק/מֻסָּק
  ani/ata/humusak/musak
 • אני/את/היאמוּסֶּקֶת/מֻסֶּקֶת
  ani/at/himuseket/museket
 • אנחנו/אתם/הןמוּסָּקִים/מֻסָּקִים
  anakhnu/atem/henmusakim/musakim
 • נחנו/אתן/הןמוּסָּקוֹת/מֻסָּקוֹת
  נחנו/aten/henmusakot/musakot

Past

 • אניהוּסַּקְתִּי/הֻסַּקְתִּי
  anihusakti/husakti
 • אתההוּסַּקְתָּ/הֻסַּקְתָּ
  atahusakta/husakta
 • אתהוּסַּקְתְּ/הֻסַּקְתְּ
  athusakt/husakt
 • הואהֻסַּק/הוּסַּק
  huhusak/husak
 • היאהוּסְּקָה/הֻסְּקָה
  hihuska/huska
 • אנחנוהוּסַּקְנוּ/הֻסַּקְנוּ
  anakhnuhusaknu/husaknu
 • אתםהוּסַּקְתֶּם/הֻסַּקְתֶּם
  atemhusaktem/husaktem
 • אתןהוּסַּקְתֶּן/הֻסַּקְתֶּן
  atenhusakten/husakten
 • הםהוּסְּקוּ/הֻסְּקוּ
  hemhusku/husku
 • הןהוּסְּקוּ/הֻסְּקוּ
  henhusku/husku

Future

 • אניאוּסַּק/אֻסַּק
  aniusak/usak
 • אתהתּוּסַּק/תֻּסַּק
  atatusak/tusak
 • אתתּוּסְּקִי/תֻּסְּקִי
  attuski/tuski
 • הואיוּסַּק/יֻסַּק
  huyusak/yusak
 • היאתּוּסַּק/תֻּסַּק
  hitusak/tusak
 • אנחנונוּסַּק/נֻסַּק
  anakhnunusak/nusak
 • אתםתּוּסְּקוּ/תֻּסְּקוּ
  atemtusku/tusku
 • אתןתּוּסְּקוּ/תּוּסַּקְנָה/תֻּסַּקְנָה/תֻּסְּקוּ
  atentusku/tusakna/tusakna/tusku
 • הםיוּסְּקוּ/יֻסְּקוּ
  hemyusku/yusku
 • הןתּוּסַּקְנָה/יוּסְּקוּ/תֻּסַּקְנָה/יֻסְּקוּ
  hentusakna/yusku/tusakna/yusku

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻסַּק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻסַּק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻצַּג, הֻכַּשׁ, הֻסַּג
    פרסום