הטיות פועל הֻפְשַׁל

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּפְשָׁל/מֻפְשָׁל
  ani/ata/humufshal/mufshal
 • אני/את/היאמוּפְשֶׁלֶת/מֻפְשֶׁלֶת
  ani/at/himufshelet/mufshelet
 • אנחנו/אתם/הןמוּפְשָׁלִים/מֻפְשָׁלִים
  anakhnu/atem/henmufshalim/mufshalim
 • נחנו/אתן/הןמוּפְשָׁלוֹת/מֻפְשָׁלוֹת
  נחנו/aten/henmufshalot/mufshalot

Past

 • אניהוּפְשַׁלְתִּי/הֻפְשַׁלְתִּי
  anihufshalti/hufshalti
 • אתההוּפְשַׁלְתָּ/הֻפְשַׁלְתָּ
  atahufshalta/hufshalta
 • אתהוּפְשַׁלְתְּ/הֻפְשַׁלְתְּ
  athufshalt/hufshalt
 • הואהֻפְשַׁל/הוּפְשַׁל
  huhufshal/hufshal
 • היאהוּפְשְׁלָה/הֻפְשְׁלָה
  hihufshela/hufshela
 • אנחנוהוּפְשַׁלְנוּ/הֻפְשַׁלְנוּ
  anakhnuhufshalnu/hufshalnu
 • אתםהוּפְשַׁלְתֶּם/הֻפְשַׁלְתֶּם
  atemhufshaltem/hufshaltem
 • אתןהוּפְשַׁלְתֶּן/הֻפְשַׁלְתֶּן
  atenhufshalten/hufshalten
 • הםהוּפְשְׁלוּ/הֻפְשְׁלוּ
  hemhufshelu/hufshelu
 • הןהוּפְשְׁלוּ/הֻפְשְׁלוּ
  henhufshelu/hufshelu

Future

 • אניאוּפְשַׁל/אֻפְשַׁל
  aniufshal/ufshal
 • אתהתּוּפְשַׁל/תֻּפְשַׁל
  atatufshal/tufshal
 • אתתּוּפְשְׁלִי/תֻּפְשְׁלִי
  attufsheli/tufsheli
 • הואיוּפְשַׁל/יֻפְשַׁל
  huyufshal/yufshal
 • היאתּוּפְשַׁל/תֻּפְשַׁל
  hitufshal/tufshal
 • אנחנונוּפְשַׁל/נֻפְשַׁל
  anakhnunufshal/nufshal
 • אתםתּוּפְשְׁלוּ/תֻּפְשְׁלוּ
  atemtufshelu/tufshelu
 • אתןתּוּפְשַׁלְנָה/תּוּפְשְׁלוּ/תֻּפְשַׁלְנָה/תֻּפְשְׁלוּ
  atentufshalna/tufshelu/tufshalna/tufshelu
 • הםיוּפְשְׁלוּ/יֻפְשְׁלוּ
  hemyufshelu/yufshelu
 • הןיוּפְשְׁלוּ/תּוּפְשַׁלְנָה/תֻּפְשַׁלְנָה/יֻפְשְׁלוּ
  henyufshelu/tufshalna/tufshalna/yufshelu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻפְשַׁל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻפְשַׁל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻפְגַּז, הֻחְכַּר, הֻחְתַּם
    פרסום