הטיות פועל הֻצְהַר

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּצְהָר/מֻצְהָר
  ani/ata/humutzhar/mutzhar
 • אני/את/היאמוּצְהֶרֶת/מֻצְהֶרֶת
  ani/at/himutzheret/mutzheret
 • אנחנו/אתם/הןמוּצְהָרִים/מֻצְהָרִים
  anakhnu/atem/henmutzharim/mutzharim
 • נחנו/אתן/הןמוּצְהָרוֹת/מֻצְהָרוֹת
  נחנו/aten/henmutzharot/mutzharot

Past

 • אניהוּצְהַרְתִּי/הֻצְהַרְתִּי
  anihutzharti/hutzharti
 • אתההוּצְהַרְתָּ/הֻצְהַרְתָּ
  atahutzharta/hutzharta
 • אתהוּצְהַרְתְּ/הֻצְהַרְתְּ
  athutzhart/hutzhart
 • הואהֻצְהַר/הוּצְהַר
  huhutzhar/hutzhar
 • היאהוּצְהֲרָה/הֻצְהֲרָה
  hihutzhara/hutzhara
 • אנחנוהוּצְהַרְנוּ/הֻצְהַרְנוּ
  anakhnuhutzharnu/hutzharnu
 • אתםהוּצְהַרְתֶּם/הֻצְהַרְתֶּם
  atemhutzhartem/hutzhartem
 • אתןהוּצְהַרְתֶּן/הֻצְהַרְתֶּן
  atenhutzharten/hutzharten
 • הםהוּצְהֲרוּ/הֻצְהֲרוּ
  hemhutzharu/hutzharu
 • הןהוּצְהֲרוּ/הֻצְהֲרוּ
  henhutzharu/hutzharu

Future

 • אניאוּצְהַר/אֻצְהַר
  aniutzhar/utzhar
 • אתהתּוּצְהַר/תֻּצְהַר
  atatutzhar/tutzhar
 • אתתּוּצְהֲרִי/תֻּצְהֲרִי
  attutzhari/tutzhari
 • הואיוּצְהַר/יֻצְהַר
  huyutzhar/yutzhar
 • היאתּוּצְהַר/תֻּצְהַר
  hitutzhar/tutzhar
 • אנחנונוּצְהַר/נֻצְהַר
  anakhnunutzhar/nutzhar
 • אתםתּוּצְהֲרוּ/תֻּצְהֲרוּ
  atemtutzharu/tutzharu
 • אתןתּוּצְהַרְנָה/תּוּצְהֲרוּ/תֻּצְהַרְנָה/תֻּצְהֲרוּ
  atentutzharna/tutzharu/tutzharna/tutzharu
 • הםיוּצְהֲרוּ/יֻצְהֲרוּ
  hemyutzharu/yutzharu
 • הןתּוּצְהַרְנָה/יוּצְהֲרוּ/תֻּצְהַרְנָה/יֻצְהֲרוּ
  hentutzharna/yutzharu/tutzharna/yutzharu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻצְהַר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻצְהַר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻמְחַשׁ, הֻנְעַל, הֻשְׁחַז
    פרסום