הטיות פועל הֻקְדַּם

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּקְדָּם/מֻקְדָּם
  ani/ata/humukdam/mukdam
 • אני/את/היאמוּקְדֶּמֶת/מֻקְדֶּמֶת
  ani/at/himukdemet/mukdemet
 • אנחנו/אתם/הןמוּקְדָּמִים/מֻקְדָּמִים
  anakhnu/atem/henmukdamim/mukdamim
 • נחנו/אתן/הןמוּקְדָּמוֹת/מֻקְדָּמוֹת
  נחנו/aten/henmukdamot/mukdamot

Past

 • אניהוּקְדַּמְתִּי/הֻקְדַּמְתִּי
  anihukdamti/hukdamti
 • אתההוּקְדַּמְתָּ/הֻקְדַּמְתָּ
  atahukdamta/hukdamta
 • אתהוּקְדַּמְתְּ/הֻקְדַּמְתְּ
  athukdamt/hukdamt
 • הואהֻקְדַּם/הוּקְדַּם
  huhukdam/hukdam
 • היאהוּקְדְּמָה/הֻקְדְּמָה
  hihukdema/hukdema
 • אנחנוהוּקְדַּמְנוּ/הֻקְדַּמְנוּ
  anakhnuhukdamnu/hukdamnu
 • אתםהוּקְדַּמְתֶּם/הֻקְדַּמְתֶּם
  atemhukdamtem/hukdamtem
 • אתןהוּקְדַּמְתֶּן/הֻקְדַּמְתֶּן
  atenhukdamten/hukdamten
 • הםהוּקְדְּמוּ/הֻקְדְּמוּ
  hemhukdemu/hukdemu
 • הןהוּקְדְּמוּ/הֻקְדְּמוּ
  henhukdemu/hukdemu

Future

 • אניאוּקְדַּם/אֻקְדַּם
  aniukdam/ukdam
 • אתהתּוּקְדַּם/תֻּקְדַּם
  atatukdam/tukdam
 • אתתּוּקְדְּמִי/תֻּקְדְּמִי
  attukdemi/tukdemi
 • הואיוּקְדַּם/יֻקְדַּם
  huyukdam/yukdam
 • היאתּוּקְדַּם/תֻּקְדַּם
  hitukdam/tukdam
 • אנחנונוּקְדַּם/נֻקְדַּם
  anakhnunukdam/nukdam
 • אתםתּוּקְדְּמוּ/תֻּקְדְּמוּ
  atemtukdemu/tukdemu
 • אתןתּוּקְדְּמוּ/תּוּקְדַּמְנָה/תֻּקְדְּמוּ/תֻּקְדַּמְנָה
  atentukdemu/tukdamna/tukdemu/tukdamna
 • הםיוּקְדְּמוּ/יֻקְדְּמוּ
  hemyukdemu/yukdemu
 • הןיוּקְדְּמוּ/תּוּקְדַּמְנָה/תֻּקְדַּמְנָה/יֻקְדְּמוּ
  henyukdemu/tukdamna/tukdamna/yukdemu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻקְדַּם בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻקְדַּם", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻזְרַק, הֻדְבַּק, הֻטְרַד
    פרסום