הטיות פועל הֻקְטַן

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּקְטָן/מֻקְטָן
  ani/ata/humuktan/muktan
 • אני/את/היאמוּקְטֶנֶת/מֻקְטֶנֶת
  ani/at/himuktenet/muktenet
 • אנחנו/אתם/הןמוּקְטָנִים/מֻקְטָנִים
  anakhnu/atem/henmuktanim/muktanim
 • נחנו/אתן/הןמוּקְטָנוֹת/מֻקְטָנוֹת
  נחנו/aten/henmuktanot/muktanot

Past

 • אניהוּקְטַנְתִּי/הֻקְטַנְתִּי
  anihuktanti/huktanti
 • אתההוּקְטַנְתָּ/הֻקְטַנְתָּ
  atahuktanta/huktanta
 • אתהוּקְטַנְתְּ/הֻקְטַנְתְּ
  athuktant/huktant
 • הואהֻקְטַן/הוּקְטַן
  huhuktan/huktan
 • היאהוּקְטְנָה/הֻקְטְנָה
  hihuktena/huktena
 • אנחנוהוּקְטַנּוּ/הֻקְטַנּוּ
  anakhnuhuktanu/huktanu
 • אתםהוּקְטַנְתֶּם/הֻקְטַנְתֶּם
  atemhuktantem/huktantem
 • אתןהוּקְטַנְתֶּן/הֻקְטַנְתֶּן
  atenhuktanten/huktanten
 • הםהוּקְטְנוּ/הֻקְטְנוּ
  hemhuktenu/huktenu
 • הןהוּקְטְנוּ/הֻקְטְנוּ
  henhuktenu/huktenu

Future

 • אניאוּקְטַן/אֻקְטַן
  aniuktan/uktan
 • אתהתּוּקְטַן/תֻּקְטַן
  atatuktan/tuktan
 • אתתּוּקְטְנִי/תֻּקְטְנִי
  attukteni/tukteni
 • הואיוּקְטַן/יֻקְטַן
  huyuktan/yuktan
 • היאתּוּקְטַן/תֻּקְטַן
  hituktan/tuktan
 • אנחנונוּקְטַן/נֻקְטַן
  anakhnunuktan/nuktan
 • אתםתּוּקְטְנוּ/תֻּקְטְנוּ
  atemtuktenu/tuktenu
 • אתןתּוּקְטַנָּה/תּוּקְטְנוּ/תֻּקְטַנָּה/תֻּקְטְנוּ
  atentuktana/tuktenu/tuktana/tuktenu
 • הםיוּקְטְנוּ/יֻקְטְנוּ
  hemyuktenu/yuktenu
 • הןתּוּקְטַנָּה/יוּקְטְנוּ/יֻקְטְנוּ/תֻּקְטַנָּה
  hentuktana/yuktenu/yuktenu/tuktana

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻקְטַן בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻקְטַן", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻלְבַּן, הֻטְמַן
    פרסום