הטיות פועל הֻקְנָה

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּקְנֶה/מֻקְנֶה
  ani/ata/humukne/mukne
 • אני/את/היאמוּקְנֵית/מֻקְנֵית
  ani/at/himuknet/muknet
 • אנחנו/אתם/הןמוּקְנִים/מֻקְנִים
  anakhnu/atem/henmuknim/muknim
 • נחנו/אתן/הןמוּקְנוֹת/מֻקְנוֹת
  נחנו/aten/henmuknot/muknot

Past

 • אניהוּקְנֵיתִי/הוּקְנִיתִי/הֻקְנֵיתִי/הֻקְנִיתִי
  anihukneti/hukniti/hukneti/hukniti
 • אתההוּקְנֵיתָ/הוּקְנִיתָ/הֻקְנֵיתָ/הֻקְנִיתָ
  atahukneta/huknita/hukneta/huknita
 • אתהוּקְנֵית/הוּקְנִית/הֻקְנֵית/הֻקְנִית
  athuknet/huknit/huknet/huknit
 • הואהֻקְנָה/הוּקְנָה
  huhukna/hukna
 • היאהוּקְנְתָה/הֻקְנְתָה
  hihukneta/hukneta
 • אנחנוהוּקְנִינוּ/הוּקְנֵינוּ/הֻקְנִינוּ/הֻקְנֵינוּ
  anakhnuhukninu/huknenu/hukninu/huknenu
 • אתםהוּקְנֵיתֶם/הוּקְנִיתֶם/הֻקְנֵיתֶם/הֻקְנִיתֶם
  atemhuknetem/huknitem/huknetem/huknitem
 • אתןהוּקְנֵיתֶן/הוּקְנִיתֶן/הֻקְנִיתֶן/הֻקְנֵיתֶן
  atenhukneten/hukniten/hukniten/hukneten
 • הםהוּקְנוּ/הֻקְנוּ
  hemhuknu/huknu
 • הןהוּקְנוּ/הֻקְנוּ
  henhuknu/huknu

Future

 • אניאוּקְנֶה/אֻקְנֶה
  aniukne/ukne
 • אתהתּוּקְנֶה/תֻּקְנֶה
  atatukne/tukne
 • אתתּוּקְנִי/תֻּקְנִי
  attukni/tukni
 • הואיוּקְנֶה/יֻקְנֶה
  huyukne/yukne
 • היאתּוּקְנֶה/תֻּקְנֶה
  hitukne/tukne
 • אנחנונוּקְנֶה/נֻקְנֶה
  anakhnunukne/nukne
 • אתםתּוּקְנוּ/תֻּקְנוּ
  atemtuknu/tuknu
 • אתןתּוּקְנֶינָה/תּוּקְנוּ/תֻּקְנֶינָה/תֻּקְנוּ
  atentukneyna/tuknu/tukneyna/tuknu
 • הםיוּקְנוּ/יֻקְנוּ
  hemyuknu/yuknu
 • הןתּוּקְנֶינָה/יוּקְנוּ/יֻקְנוּ/תֻּקְנֶינָה
  hentukneyna/yuknu/yuknu/tukneyna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻקְנָה בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻקְנָה", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻפְרָה, הֻפְלָה, הֻחְנָה
    פרסום