הטיות פועל הֻקַּז

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּקָּז/מֻקָּז
  ani/ata/humukaz/mukaz
 • אני/את/היאמוּקֶּזֶת/מֻקֶּזֶת
  ani/at/himukezet/mukezet
 • אנחנו/אתם/הןמוּקָּזִים/מֻקָּזִים
  anakhnu/atem/henmukazim/mukazim
 • נחנו/אתן/הןמוּקָּזוֹת/מֻקָּזוֹת
  נחנו/aten/henmukazot/mukazot

Past

 • אניהוּקַּזְתִּי/הֻקַּזְתִּי
  anihukazti/hukazti
 • אתההוּקַּזְתָּ/הֻקַּזְתָּ
  atahukazta/hukazta
 • אתהוּקַּזְתְּ/הֻקַּזְתְּ
  athukazt/hukazt
 • הואהֻקַּז/הוּקַּז
  huhukaz/hukaz
 • היאהוּקְּזָה/הֻקְּזָה
  hihukza/hukza
 • אנחנוהוּקַּזְנוּ/הֻקַּזְנוּ
  anakhnuhukaznu/hukaznu
 • אתםהוּקַּזְתֶּם/הֻקַּזְתֶּם
  atemhukaztem/hukaztem
 • אתןהוּקַּזְתֶּן/הֻקַּזְתֶּן
  atenhukazten/hukazten
 • הםהוּקְּזוּ/הֻקְּזוּ
  hemhukzu/hukzu
 • הןהוּקְּזוּ/הֻקְּזוּ
  henhukzu/hukzu

Future

 • אניאוּקַּז/אֻקַּז
  aniukaz/ukaz
 • אתהתּוּקַּז/תֻּקַּז
  atatukaz/tukaz
 • אתתּוּקְּזִי/תֻּקְּזִי
  attukzi/tukzi
 • הואיוּקַּז/יֻקַּז
  huyukaz/yukaz
 • היאתּוּקַּז/תֻּקַּז
  hitukaz/tukaz
 • אנחנונוּקַּז/נֻקַּז
  anakhnunukaz/nukaz
 • אתםתּוּקְּזוּ/תֻּקְּזוּ
  atemtukzu/tukzu
 • אתןתּוּקַּזְנָה/תּוּקְּזוּ/תֻּקַּזְנָה/תֻּקְּזוּ
  atentukazna/tukzu/tukazna/tukzu
 • הםיוּקְּזוּ/יֻקְּזוּ
  hemyukzu/yukzu
 • הןתּוּקַּזְנָה/יוּקְּזוּ/יֻקְּזוּ/תֻּקַּזְנָה
  hentukazna/yukzu/yukzu/tukazna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻקַּז בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻקַּז", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻצַּב, הֻכַּשׁ
    פרסום