הטיות פועל הֻרְגַּל

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּרְגָּל/מֻרְגָּל
  ani/ata/humurgal/murgal
 • אני/את/היאמוּרְגֶּלֶת/מֻרְגֶּלֶת
  ani/at/himurgelet/murgelet
 • אנחנו/אתם/הןמוּרְגָּלִים/מֻרְגָּלִים
  anakhnu/atem/henmurgalim/murgalim
 • נחנו/אתן/הןמוּרְגָּלוֹת/מֻרְגָּלוֹת
  נחנו/aten/henmurgalot/murgalot

Past

 • אניהוּרְגַּלְתִּי/הֻרְגַּלְתִּי
  anihurgalti/hurgalti
 • אתההוּרְגַּלְתָּ/הֻרְגַּלְתָּ
  atahurgalta/hurgalta
 • אתהוּרְגַּלְתְּ/הֻרְגַּלְתְּ
  athurgalt/hurgalt
 • הואהֻרְגַּל/הוּרְגַּל
  huhurgal/hurgal
 • היאהוּרְגְּלָה/הֻרְגְּלָה
  hihurgela/hurgela
 • אנחנוהוּרְגַּלְנוּ/הֻרְגַּלְנוּ
  anakhnuhurgalnu/hurgalnu
 • אתםהוּרְגַּלְתֶּם/הֻרְגַּלְתֶּם
  atemhurgaltem/hurgaltem
 • אתןהוּרְגַּלְתֶּן/הֻרְגַּלְתֶּן
  atenhurgalten/hurgalten
 • הםהוּרְגְּלוּ/הֻרְגְּלוּ
  hemhurgelu/hurgelu
 • הןהוּרְגְּלוּ/הֻרְגְּלוּ
  henhurgelu/hurgelu

Future

 • אניאוּרְגַּל/אֻרְגַּל
  aniurgal/urgal
 • אתהתּוּרְגַּל/תֻּרְגַּל
  ataturgal/turgal
 • אתתּוּרְגְּלִי/תֻּרְגְּלִי
  atturgeli/turgeli
 • הואיוּרְגַּל/יֻרְגַּל
  huyurgal/yurgal
 • היאתּוּרְגַּל/תֻּרְגַּל
  hiturgal/turgal
 • אנחנונוּרְגַּל/נֻרְגַּל
  anakhnunurgal/nurgal
 • אתםתּוּרְגְּלוּ/תֻּרְגְּלוּ
  atemturgelu/turgelu
 • אתןתּוּרְגַּלְנָה/תּוּרְגְּלוּ/תֻּרְגַּלְנָה/תֻּרְגְּלוּ
  atenturgalna/turgelu/turgalna/turgelu
 • הםיוּרְגְּלוּ/יֻרְגְּלוּ
  hemyurgelu/yurgelu
 • הןתּוּרְגַּלְנָה/יוּרְגְּלוּ/תֻּרְגַּלְנָה/יֻרְגְּלוּ
  henturgalna/yurgelu/turgalna/yurgelu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻרְגַּל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻרְגַּל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻגְדַּל, הֻשְׁרַשׁ, הֻכְתַּב
    פרסום