הטיות פועל הֻרְגַּשׁ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּרְגָּשׁ/מֻרְגָּשׁ
  ani/ata/humurgash/murgash
 • אני/את/היאמוּרְגֶּשֶׁת/מֻרְגֶּשֶׁת
  ani/at/himurgeshet/murgeshet
 • אנחנו/אתם/הןמוּרְגָּשִׁים/מֻרְגָּשִׁים
  anakhnu/atem/henmurgashim/murgashim
 • נחנו/אתן/הןמוּרְגָּשׁוֹת/מֻרְגָּשׁוֹת
  נחנו/aten/henmurgashot/murgashot

Past

 • אניהוּרְגַּשְׁתִּי/הֻרְגַּשְׁתִּי
  anihurgashti/hurgashti
 • אתההוּרְגַּשְׁתָּ/הֻרְגַּשְׁתָּ
  atahurgashta/hurgashta
 • אתהוּרְגַּשְׁתְּ/הֻרְגַּשְׁתְּ
  athurgasht/hurgasht
 • הואהֻרְגַּשׁ/הוּרְגַּשׁ
  huhurgash/hurgash
 • היאהוּרְגְּשָׁה/הֻרְגְּשָׁה
  hihurgesha/hurgesha
 • אנחנוהוּרְגַּשְׁנוּ/הֻרְגַּשְׁנוּ
  anakhnuhurgashnu/hurgashnu
 • אתםהוּרְגַּשְׁתֶּם/הֻרְגַּשְׁתֶּם
  atemhurgashtem/hurgashtem
 • אתןהוּרְגַּשְׁתֶּן/הֻרְגַּשְׁתֶּן
  atenhurgashten/hurgashten
 • הםהוּרְגְּשׁוּ/הֻרְגְּשׁוּ
  hemhurgeshu/hurgeshu
 • הןהוּרְגְּשׁוּ/הֻרְגְּשׁוּ
  henhurgeshu/hurgeshu

Future

 • אניאוּרְגַּשׁ/אֻרְגַּשׁ
  aniurgash/urgash
 • אתהתּוּרְגַּשׁ/תֻּרְגַּשׁ
  ataturgash/turgash
 • אתתּוּרְגְּשִׁי/תֻּרְגְּשִׁי
  atturgeshi/turgeshi
 • הואיוּרְגַּשׁ/יֻרְגַּשׁ
  huyurgash/yurgash
 • היאתּוּרְגַּשׁ/תֻּרְגַּשׁ
  hiturgash/turgash
 • אנחנונוּרְגַּשׁ/נֻרְגַּשׁ
  anakhnunurgash/nurgash
 • אתםתּוּרְגְּשׁוּ/תֻּרְגְּשׁוּ
  atemturgeshu/turgeshu
 • אתןתּוּרְגַּשְׁנָה/תּוּרְגְּשׁוּ/תֻּרְגְּשׁוּ/תֻּרְגַּשְׁנָה
  atenturgashna/turgeshu/turgeshu/turgashna
 • הםיוּרְגְּשׁוּ/יֻרְגְּשׁוּ
  hemyurgeshu/yurgeshu
 • הןיוּרְגְּשׁוּ/תּוּרְגַּשְׁנָה/יֻרְגְּשׁוּ/תֻּרְגַּשְׁנָה
  henyurgeshu/turgashna/yurgeshu/turgashna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻרְגַּשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻרְגַּשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻפְשַׁט, הֻתְרַם, הֻפְקַר
    פרסום