הטיות פועל הֻרְחַב

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּרְחָב/מֻרְחָב
  ani/ata/humurkhav/murkhav
 • אני/את/היאמוּרְחֶבֶת/מֻרְחֶבֶת
  ani/at/himurkhevet/murkhevet
 • אנחנו/אתם/הןמוּרְחָבִים/מֻרְחָבִים
  anakhnu/atem/henmurkhavim/murkhavim
 • נחנו/אתן/הןמוּרְחָבוֹת/מֻרְחָבוֹת
  נחנו/aten/henmurkhavot/murkhavot

Past

 • אניהוּרְחַבְתִּי/הֻרְחַבְתִּי
  anihurkhavti/hurkhavti
 • אתההוּרְחַבְתָּ/הֻרְחַבְתָּ
  atahurkhavta/hurkhavta
 • אתהוּרְחַבְתְּ/הֻרְחַבְתְּ
  athurkhavt/hurkhavt
 • הואהֻרְחַב/הוּרְחַב
  huhurkhav/hurkhav
 • היאהוּרְחֲבָה/הֻרְחֲבָה
  hihurkhava/hurkhava
 • אנחנוהוּרְחַבְנוּ/הֻרְחַבְנוּ
  anakhnuhurkhavnu/hurkhavnu
 • אתםהוּרְחַבְתֶּם/הֻרְחַבְתֶּם
  atemhurkhavtem/hurkhavtem
 • אתןהוּרְחַבְתֶּן/הֻרְחַבְתֶּן
  atenhurkhavten/hurkhavten
 • הםהוּרְחֲבוּ/הֻרְחֲבוּ
  hemhurkhavu/hurkhavu
 • הןהוּרְחֲבוּ/הֻרְחֲבוּ
  henhurkhavu/hurkhavu

Future

 • אניאוּרְחַב/אֻרְחַב
  aniurkhav/urkhav
 • אתהתּוּרְחַב/תֻּרְחַב
  ataturkhav/turkhav
 • אתתּוּרְחֲבִי/תֻּרְחֲבִי
  atturkhavi/turkhavi
 • הואיוּרְחַב/יֻרְחַב
  huyurkhav/yurkhav
 • היאתּוּרְחַב/תֻּרְחַב
  hiturkhav/turkhav
 • אנחנונוּרְחַב/נֻרְחַב
  anakhnunurkhav/nurkhav
 • אתםתּוּרְחֲבוּ/תֻּרְחֲבוּ
  atemturkhavu/turkhavu
 • אתןתּוּרְחֲבוּ/תּוּרְחַבְנָה/תֻּרְחֲבוּ/תֻּרְחַבְנָה
  atenturkhavu/turkhavna/turkhavu/turkhavna
 • הםיוּרְחֲבוּ/יֻרְחֲבוּ
  hemyurkhavu/yurkhavu
 • הןיוּרְחֲבוּ/תּוּרְחַבְנָה/תֻּרְחַבְנָה/יֻרְחֲבוּ
  henyurkhavu/turkhavna/turkhavna/yurkhavu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻרְחַב בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻרְחַב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻפְעַל, הֻרְעַל, הֻכְחַד
    פרסום