הטיות פועל הֻרְעַב

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּרְעָב/מֻרְעָב
  ani/ata/humur'av/mur'av
 • אני/את/היאמוּרְעֶבֶת/מֻרְעֶבֶת
  ani/at/himur'evet/mur'evet
 • אנחנו/אתם/הןמוּרְעָבִים/מֻרְעָבִים
  anakhnu/atem/henmur'avim/mur'avim
 • נחנו/אתן/הןמוּרְעָבוֹת/מֻרְעָבוֹת
  נחנו/aten/henmur'avot/mur'avot

Past

 • אניהוּרְעַבְתִּי/הֻרְעַבְתִּי
  anihur'avti/hur'avti
 • אתההוּרְעַבְתָּ/הֻרְעַבְתָּ
  atahur'avta/hur'avta
 • אתהוּרְעַבְתְּ/הֻרְעַבְתְּ
  athur'avt/hur'avt
 • הואהֻרְעַב/הוּרְעַב
  huhur'av/hur'av
 • היאהוּרְעֲבָה/הֻרְעֲבָה
  hihur'ava/hur'ava
 • אנחנוהוּרְעַבְנוּ/הֻרְעַבְנוּ
  anakhnuhur'avnu/hur'avnu
 • אתםהוּרְעַבְתֶּם/הֻרְעַבְתֶּם
  atemhur'avtem/hur'avtem
 • אתןהוּרְעַבְתֶּן/הֻרְעַבְתֶּן
  atenhur'avten/hur'avten
 • הםהוּרְעֲבוּ/הֻרְעֲבוּ
  hemhur'avu/hur'avu
 • הןהוּרְעֲבוּ/הֻרְעֲבוּ
  henhur'avu/hur'avu

Future

 • אניאוּרְעַב/אֻרְעַב
  aniur'av/ur'av
 • אתהתּוּרְעַב/תֻּרְעַב
  atatur'av/tur'av
 • אתתּוּרְעֲבִי/תֻּרְעֲבִי
  attur'avi/tur'avi
 • הואיוּרְעַב/יֻרְעַב
  huyur'av/yur'av
 • היאתּוּרְעַב/תֻּרְעַב
  hitur'av/tur'av
 • אנחנונוּרְעַב/נֻרְעַב
  anakhnunur'av/nur'av
 • אתםתּוּרְעֲבוּ/תֻּרְעֲבוּ
  atemtur'avu/tur'avu
 • אתןתּוּרְעַבְנָה/תּוּרְעֲבוּ/תֻּרְעַבְנָה/תֻּרְעֲבוּ
  atentur'avna/tur'avu/tur'avna/tur'avu
 • הםיוּרְעֲבוּ/יֻרְעֲבוּ
  hemyur'avu/yur'avu
 • הןתּוּרְעַבְנָה/יוּרְעֲבוּ/תֻּרְעַבְנָה/יֻרְעֲבוּ
  hentur'avna/yur'avu/tur'avna/yur'avu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻרְעַב בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻרְעַב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻזְהַר, הֻנְהַג, הֻשְׁחַם
    פרסום