הטיות פועל הֻרְעַל

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּרְעָל/מֻרְעָל
  ani/ata/humur'al/mur'al
 • אני/את/היאמוּרְעֶלֶת/מֻרְעֶלֶת
  ani/at/himur'elet/mur'elet
 • אנחנו/אתם/הןמוּרְעָלִים/מֻרְעָלִים
  anakhnu/atem/henmur'alim/mur'alim
 • נחנו/אתן/הןמוּרְעָלוֹת/מֻרְעָלוֹת
  נחנו/aten/henmur'alot/mur'alot

Past

 • אניהוּרְעַלְתִּי/הֻרְעַלְתִּי
  anihur'alti/hur'alti
 • אתההוּרְעַלְתָּ/הֻרְעַלְתָּ
  atahur'alta/hur'alta
 • אתהוּרְעַלְתְּ/הֻרְעַלְתְּ
  athur'alt/hur'alt
 • הואהֻרְעַל/הוּרְעַל
  huhur'al/hur'al
 • היאהוּרְעֲלָה/הֻרְעֲלָה
  hihur'ala/hur'ala
 • אנחנוהוּרְעַלְנוּ/הֻרְעַלְנוּ
  anakhnuhur'alnu/hur'alnu
 • אתםהוּרְעַלְתֶּם/הֻרְעַלְתֶּם
  atemhur'altem/hur'altem
 • אתןהוּרְעַלְתֶּן/הֻרְעַלְתֶּן
  atenhur'alten/hur'alten
 • הםהוּרְעֲלוּ/הֻרְעֲלוּ
  hemhur'alu/hur'alu
 • הןהוּרְעֲלוּ/הֻרְעֲלוּ
  henhur'alu/hur'alu

Future

 • אניאוּרְעַל/אֻרְעַל
  aniur'al/ur'al
 • אתהתּוּרְעַל/תֻּרְעַל
  atatur'al/tur'al
 • אתתּוּרְעֲלִי/תֻּרְעֲלִי
  attur'ali/tur'ali
 • הואיוּרְעַל/יֻרְעַל
  huyur'al/yur'al
 • היאתּוּרְעַל/תֻּרְעַל
  hitur'al/tur'al
 • אנחנונוּרְעַל/נֻרְעַל
  anakhnunur'al/nur'al
 • אתםתּוּרְעֲלוּ/תֻּרְעֲלוּ
  atemtur'alu/tur'alu
 • אתןתּוּרְעֲלוּ/תּוּרְעַלְנָה/תֻּרְעֲלוּ/תֻּרְעַלְנָה
  atentur'alu/tur'alna/tur'alu/tur'alna
 • הםיוּרְעֲלוּ/יֻרְעֲלוּ
  hemyur'alu/yur'alu
 • הןיוּרְעֲלוּ/תּוּרְעַלְנָה/יֻרְעֲלוּ/תֻּרְעַלְנָה
  henyur'alu/tur'alna/yur'alu/tur'alna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻרְעַל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻרְעַל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻתְאַם, הֻבְעַר, הֻצְעַד
    פרסום