הטיות פועל הֻשְׁוָה

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּושְׁוֶה/מֻשְׁוֶה
  ani/ata/humusheve/mushve
 • אני/את/היאמוּושְׁוֵית/מֻשְׁוֵית
  ani/at/himushevet/mushvet
 • אנחנו/אתם/הןמוּושְׁוִים/מֻשְׁוִים
  anakhnu/atem/henmushevim/mushvim
 • נחנו/אתן/הןמוּשְׁווֹת/מֻשְׁווֹת
  נחנו/aten/henmushvot/mushvot

Past

 • אניהוּושְׁוֵיתִי/הוּושְׁוִיתִי/הֻשְׁוֵיתִי/הֻשְׁוִיתִי
  anihusheveti/husheviti/hushveti/hushviti
 • אתההוּושְׁוֵיתָ/הוּושְׁוִיתָ/הֻשְׁוֵיתָ/הֻשְׁוִיתָ
  atahusheveta/hushevita/hushveta/hushvita
 • אתהוּושְׁוֵית/הוּושְׁוִית/הֻשְׁוֵית/הֻשְׁוִית
  athushevet/hushevit/hushvet/hushvit
 • הואהֻשְׁוָה/הוּושְׁוָה
  huhushva/husheva
 • היאהוּושְׁוְתָה/הֻשְׁוְתָה
  hihushevta/hushveta
 • אנחנוהוּושְׁוִינוּ/הוּושְׁוֵינוּ/הֻשְׁוִינוּ/הֻשְׁוֵינוּ
  anakhnuhushevinu/hushevenu/hushvinu/hushvenu
 • אתםהוּושְׁוֵיתֶם/הוּושְׁוִיתֶם/הֻשְׁוֵיתֶם/הֻשְׁוִיתֶם
  atemhushevetem/hushevitem/hushvetem/hushvitem
 • אתןהוּושְׁוִיתֶן/הוּושְׁוֵיתֶן/הֻשְׁוִיתֶן/הֻשְׁוֵיתֶן
  atenhusheviten/husheveten/hushviten/hushveten
 • הםהוּשְׁווּ/הֻשְׁווּ
  hemhushvu/hushvu
 • הןהוּשְׁווּ/הֻשְׁווּ
  henhushvu/hushvu

Future

 • אניאוּושְׁוֶה/אֻשְׁוֶה
  aniusheve/ushve
 • אתהתּוּושְׁוֶה/תֻּשְׁוֶה
  atatusheve/tushve
 • אתתּוּושְׁוִי/תֻּשְׁוִי
  attushevi/tushvi
 • הואיוּושְׁוֶה/יֻשְׁוֶה
  huyusheve/yushve
 • היאתּוּושְׁוֶה/תֻּשְׁוֶה
  hitusheve/tushve
 • אנחנונוּושְׁוֶה/נֻשְׁוֶה
  anakhnunusheve/nushve
 • אתםתּוּשְׁווּ/תֻּשְׁווּ
  atemtushvu/tushvu
 • אתןתּוּושְׁוֶינָה/תּוּשְׁווּ/תֻּשְׁוֶינָה/תֻּשְׁווּ
  atentusheveyna/tushvu/tushveyna/tushvu
 • הםיוּשְׁווּ/יֻשְׁווּ
  hemyushvu/yushvu
 • הןתּוּושְׁוֶינָה/יוּשְׁווּ/תֻּשְׁוֶינָה/יֻשְׁווּ
  hentusheveyna/yushvu/tushveyna/yushvu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻשְׁוָה בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻשְׁוָה", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻקְנָה, הֻשְׁרָה
    פרסום