הטיות פועל הֻשְׁלַךְ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּשְׁלָךְ/מֻשְׁלָךְ
  ani/ata/humushlakh/mushlakh
 • אני/את/היאמוּשְׁלֶכֶת/מֻשְׁלֶכֶת
  ani/at/himushlekhet/mushlekhet
 • אנחנו/אתם/הןמוּשְׁלָכִים/מֻשְׁלָכִים
  anakhnu/atem/henmushlakhim/mushlakhim
 • נחנו/אתן/הןמוּשְׁלָכוֹת/מֻשְׁלָכוֹת
  נחנו/aten/henmushlakhot/mushlakhot

Past

 • אניהוּשְׁלַכְתִּי/הֻשְׁלַכְתִּי
  anihushlakhti/hushlakhti
 • אתההוּשְׁלַכְתָּ/הֻשְׁלַכְתָּ
  atahushlakhta/hushlakhta
 • אתהוּשְׁלַכְתְּ/הֻשְׁלַכְתְּ
  athushlakht/hushlakht
 • הואהֻשְׁלַךְ/הוּשְׁלַךְ
  huhushlakh/hushlakh
 • היאהוּשְׁלְכָה/הֻשְׁלְכָה
  hihushlekha/hushlekha
 • אנחנוהוּשְׁלַכְנוּ/הֻשְׁלַכְנוּ
  anakhnuhushlakhnu/hushlakhnu
 • אתםהוּשְׁלַכְתֶּם/הֻשְׁלַכְתֶּם
  atemhushlakhtem/hushlakhtem
 • אתןהוּשְׁלַכְתֶּן/הֻשְׁלַכְתֶּן
  atenhushlakhten/hushlakhten
 • הםהוּשְׁלְכוּ/הֻשְׁלְכוּ
  hemhushlekhu/hushlekhu
 • הןהוּשְׁלְכוּ/הֻשְׁלְכוּ
  henhushlekhu/hushlekhu

Future

 • אניאוּשְׁלַךְ/אֻשְׁלַךְ
  aniushlakh/ushlakh
 • אתהתּוּשְׁלַךְ/תֻּשְׁלַךְ
  atatushlakh/tushlakh
 • אתתּוּשְׁלְכִי/תֻּשְׁלְכִי
  attushlekhi/tushlekhi
 • הואיוּשְׁלַךְ/יֻשְׁלַךְ
  huyushlakh/yushlakh
 • היאתּוּשְׁלַךְ/תֻּשְׁלַךְ
  hitushlakh/tushlakh
 • אנחנונוּשְׁלַךְ/נֻשְׁלַךְ
  anakhnunushlakh/nushlakh
 • אתםתּוּשְׁלְכוּ/תֻּשְׁלְכוּ
  atemtushlekhu/tushlekhu
 • אתןתּוּשְׁלַכְנָה/תּוּשְׁלְכוּ/תֻּשְׁלַכְנָה/תֻּשְׁלְכוּ
  atentushlakhna/tushlekhu/tushlakhna/tushlekhu
 • הםיוּשְׁלְכוּ/יֻשְׁלְכוּ
  hemyushlekhu/yushlekhu
 • הןיוּשְׁלְכוּ/תּוּשְׁלַכְנָה/יֻשְׁלְכוּ/תֻּשְׁלַכְנָה
  henyushlekhu/tushlakhna/yushlekhu/tushlakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻשְׁלַךְ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻשְׁלַךְ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻגְדַּר, הֻגְדַּל, הֻבְלַט
    פרסום