הטיות פועל הֻשְׁמַט

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּשְׁמָט/מֻשְׁמָט
  ani/ata/humushmat/mushmat
 • אני/את/היאמוּשְׁמֶטֶת/מֻשְׁמֶטֶת
  ani/at/himushmetet/mushmetet
 • אנחנו/אתם/הןמוּשְׁמָטִים/מֻשְׁמָטִים
  anakhnu/atem/henmushmatim/mushmatim
 • נחנו/אתן/הןמוּשְׁמָטוֹת/מֻשְׁמָטוֹת
  נחנו/aten/henmushmatot/mushmatot

Past

 • אניהוּשְׁמַטְתִּי/הֻשְׁמַטְתִּי
  anihushmatti/hushmatti
 • אתההוּשְׁמַטְתָּ/הֻשְׁמַטְתָּ
  atahushmatta/hushmatta
 • אתהוּשְׁמַטְתְּ/הֻשְׁמַטְתְּ
  athushmatt/hushmatt
 • הואהֻשְׁמַט/הוּשְׁמַט
  huhushmat/hushmat
 • היאהוּשְׁמְטָה/הֻשְׁמְטָה
  hihushmeta/hushmeta
 • אנחנוהוּשְׁמַטְנוּ/הֻשְׁמַטְנוּ
  anakhnuhushmatnu/hushmatnu
 • אתםהוּשְׁמַטְתֶּם/הֻשְׁמַטְתֶּם
  atemhushmattem/hushmattem
 • אתןהוּשְׁמַטְתֶּן/הֻשְׁמַטְתֶּן
  atenhushmatten/hushmatten
 • הםהוּשְׁמְטוּ/הֻשְׁמְטוּ
  hemhushmetu/hushmetu
 • הןהוּשְׁמְטוּ/הֻשְׁמְטוּ
  henhushmetu/hushmetu

Future

 • אניאוּשְׁמַט/אֻשְׁמַט
  aniushmat/ushmat
 • אתהתּוּשְׁמַט/תֻּשְׁמַט
  atatushmat/tushmat
 • אתתּוּשְׁמְטִי/תֻּשְׁמְטִי
  attushmeti/tushmeti
 • הואיוּשְׁמַט/יֻשְׁמַט
  huyushmat/yushmat
 • היאתּוּשְׁמַט/תֻּשְׁמַט
  hitushmat/tushmat
 • אנחנונוּשְׁמַט/נֻשְׁמַט
  anakhnunushmat/nushmat
 • אתםתּוּשְׁמְטוּ/תֻּשְׁמְטוּ
  atemtushmetu/tushmetu
 • אתןתּוּשְׁמְטוּ/תּוּשְׁמַטְנָה/תֻּשְׁמְטוּ/תֻּשְׁמַטְנָה
  atentushmetu/tushmatna/tushmetu/tushmatna
 • הםיוּשְׁמְטוּ/יֻשְׁמְטוּ
  hemyushmetu/yushmetu
 • הןיוּשְׁמְטוּ/תּוּשְׁמַטְנָה/יֻשְׁמְטוּ/תֻּשְׁמַטְנָה
  henyushmetu/tushmatna/yushmetu/tushmatna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻשְׁמַט בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻשְׁמַט", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻחְלַשׁ, הֻכְתַּר, הֻזְרַם
    פרסום