הטיות פועל הֻתְרַם

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּתְרָם/מֻתְרָם
  ani/ata/humutram/mutram
 • אני/את/היאמוּתְרֶמֶת/מֻתְרֶמֶת
  ani/at/himutremet/mutremet
 • אנחנו/אתם/הןמוּתְרָמִים/מֻתְרָמִים
  anakhnu/atem/henmutramim/mutramim
 • נחנו/אתן/הןמוּתְרָמוֹת/מֻתְרָמוֹת
  נחנו/aten/henmutramot/mutramot

Past

 • אניהוּתְרַמְתִּי/הֻתְרַמְתִּי
  anihutramti/hutramti
 • אתההוּתְרַמְתָּ/הֻתְרַמְתָּ
  atahutramta/hutramta
 • אתהוּתְרַמְתְּ/הֻתְרַמְתְּ
  athutramt/hutramt
 • הואהֻתְרַם/הוּתְרַם
  huhutram/hutram
 • היאהוּתְרְמָה/הֻתְרְמָה
  hihutrema/hutrema
 • אנחנוהוּתְרַמְנוּ/הֻתְרַמְנוּ
  anakhnuhutramnu/hutramnu
 • אתםהוּתְרַמְתֶּם/הֻתְרַמְתֶּם
  atemhutramtem/hutramtem
 • אתןהוּתְרַמְתֶּן/הֻתְרַמְתֶּן
  atenhutramten/hutramten
 • הםהוּתְרְמוּ/הֻתְרְמוּ
  hemhutremu/hutremu
 • הןהוּתְרְמוּ/הֻתְרְמוּ
  henhutremu/hutremu

Future

 • אניאוּתְרַם/אֻתְרַם
  aniutram/utram
 • אתהתּוּתְרַם/תֻּתְרַם
  atatutram/tutram
 • אתתּוּתְרְמִי/תֻּתְרְמִי
  attutremi/tutremi
 • הואיוּתְרַם/יֻתְרַם
  huyutram/yutram
 • היאתּוּתְרַם/תֻּתְרַם
  hitutram/tutram
 • אנחנונוּתְרַם/נֻתְרַם
  anakhnunutram/nutram
 • אתםתּוּתְרְמוּ/תֻּתְרְמוּ
  atemtutremu/tutremu
 • אתןתּוּתְרַמְנָה/תּוּתְרְמוּ/תֻּתְרַמְנָה/תֻּתְרְמוּ
  atentutramna/tutremu/tutramna/tutremu
 • הםיוּתְרְמוּ/יֻתְרְמוּ
  hemyutremu/yutremu
 • הןתּוּתְרַמְנָה/יוּתְרְמוּ/יֻתְרְמוּ/תֻּתְרַמְנָה
  hentutramna/yutremu/yutremu/tutramna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻתְרַם בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻתְרַם", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻתְקַף, הֻתְסַס, הֻשְׁפַּל
    פרסום